Områdeslarm, Skallalarm och Ståndalarm

Tracker halsbandet övervakar områdeslarmet själv, även om inte appen på din telefon inte är online.


- Larmet fungerar oberoende av den inställda GPS-enhetens spårningsfrekvens (positionsuppdateringar) Det fungerar även när du inte har någon annan pågående spårning via Tracker Live aktiv samtidigt, förutom Områdeslarm
- I de nya GPS-enheterna sker larmet över dataanslutning som en push-avisering, dvs. de fungerar även om Tracker-programmet är avstängt


När ett larm aktiveras kommer det att visas i en rullgardinsmeny längst upp på telefonen, där du öppnar "gardinen" och genom att klicka på den kan du stoppa alarmljudet

Du kan också öppna larmmeddelandet helt och visa halsbandet i applikationens kartvy eller avbryta larmetOmrådeslarm
- Tryck på "ALLA MÅL"
- Tryck på "Mina enheter"
- Tryck på namnet på enheten (inte ikonen) som du vill ställa ett områdeslarm på
- Tryck på "Områdeslarm"

- Området som valts för detta larm kommer att vara cirkulärt, så välj Områdesradie (avstånd från centrum av cirkeln till dess yttre kant)
- Välj var du vill placera mittkoordinaterna för detta område ("Målets position", "Kartmarkör" eller "Min position")

- Välj sedan tidsintervallet för hur ofta halsbandet ska kontrollera om halsbandet är utanför området och vid behov skicka ett larm till din telefon om halsbandets position överstigit den yttre gränsen för det område du angav
- Det kortaste valbara intervallet är 1 minut, så när du har ställt in alarmet kan det första alarmet komma till din telefon först efter 1 minut (tidigast)
Skallalarm
- Tryck på "ALLA MÅL"
- Tryck på "Mina enheter"
- Tryck på namnet på enheten (inte ikonen) som du vill ställa ett områdeslarm på
- Tryck på "Skallalarm"
- Ställ in skall per minut, och sedan varaktigheten
- Godkänn inställningarna genom att trycka på "Starta"

I Tracker Artemis är skällarmet annars detsamma, men dess början och slut definieras separat:

Skallalarm (Skall per minut / Varaktighet)
Skalluppehåll (Ställ hur länge hunden måste vara tyst innan larmet skickas)
Ståndalarm
- Tryck på "ALLA MÅL"
- Tryck på "Mina enheter"
- Tryck på namnet på enheten (inte ikonen) som du vill ställa ett områdeslarm på
- Tryck på "Ståndalarm"
- Ställ in "rörelsenivån" (på en skala från 0-12) och "Varaktigheten" (på en skala från 10 sek till 5 min)
- Tryck "Starta"

Funktionen av punktlarmet påverkas också av hastigheten som mäts baserat på GPS-enhetens position, och om det är mer än 3 km i timmen kommer larmet inte att utlösas eftersom hunden kan vara i en bil eller tåg

Hur man vet vilken som är rätt "rörelsenivå"-gräns för "ståndalarm"

- Ställ in spårningsintervallet på 3 sekunder och vänta tills hundens position börjar uppdateras via Tracker Live
- Vänta tills hunden stannar och står still
- Längst ned i kartvyn öppnar du hundens statusinformationsmeny genom att dra den uppåt och öppna
- Kolla vad som visas på hundens "Rörelsenivå" på hunden
- Om hundens värde på "Rörelsenivå" varierar t.ex. 0-3, använd nästa större nummer när hunden står still (i det här exemplet skulle det vara 4)


Hur länge din telefon avger ett larm (eller spelar upp ett larm alls) eller hur den visar ett meddelande om detta larm (eller visar det alls) beror på vilken telefon du använder och dess inställningar

iOS instruktioner för att ändra aviseringsinställningar
Android instruktioner för att ändra aviseringsinställningar

OBS!
Alla kommandon till GPS-enheten går vanligtvis via Tracker Live, så när du ställer in eller inaktiverar ett larm, se till att appen på din telefon också är ansluten till Tracker Live