Tracker Boazu enhetsmodellen upphör att fungera 2022/6/1

Tracker Boazu halsbandsmodellerna (Observera gäller inte den nyare Super Boazu-modellen) kommer att upphöra att fungera 1 juni 2022. 

På grund av modellernas föråldrade teknik är det inte möjligt att följa dem med nya generationens applikationsteknik.