Hur kan jag justera skallräknaren eller Hur fungerar skall på spåret?

Hur kan jag justera skallräknaren?


OBS!

För att lyckas med att justera skallkänsligheten måste enheten och appen du använder vara anslutna till Tracker Live. Om telefonen, applikationen eller GPS-enheten inte kan ansluta till live-servern kan de befintliga värdena inte kontrolleras och kan inte ändras eftersom det inte finns något sätt att överföra de ändrade värdena till GPS-enheten


  • Öppna menyn till höger i kartvyn, dvs. "Mål-listan"
  • Tryck på "Alla mål"
  • Tryck på "Mina enheter"
  • Tryck på namnet på enheten (inte ikonen)
  • I menyn trycker du på "Ställ skallräknare"Ett popup-fönster öppnas med knappar för antingen finjustering av skallets känslighet i 2 steg eller 20 steg åt gången

Först frågar applikationen enheten vad de aktuella värdena för skallräknaren är och låter dig sedan justera dem


Vad händer om du inte kan välja "Ställ skallräknare" i menyn "Inställningar" för det aktuella halsbandet?

Om det här är ett nyare halsband som ska ha menyalternativet "Ställ skallkänslighet" men det saknas i menyn "Inställningar" för det valda halsbandet, kontrollera att du har ägarkoden. Med tittarkod kan man inte justera känsligheten för skall (eller andra inställningar för den delen).


Tryck vid behov på lösenordsfältet i menyn "Inställningar" för detta halsband och ändra den aktuella ägarkoden till det korrekta som du har fått  halsbandets ägare.


Om lösenordet är korrekt och det är ägarkoden som du använder och anslutningen till Tracker Live fungerar för både, appen och halsbandet, och appens licens inte har löpt ut, ta i så fall bort halsbandet från mållistan och lägg till den igen med ägarkod och/eller återställ appens inställningar

Hur fungerar skall på spåret?

Följande instruktioner gäller Tracker enheter som börjar med programversion version1.25.00Ritning av "skall på spåret" börjar:

  • När hunden har skallat minst fyra gånger under de senaste 10 sekundernaRitning av "skall på spåret" slutar:

  • När hunden inte har skallat på 10sekPåverkan på beräkning av den totala skalltiden:

  • Skalltiden beräknas i hela minuter, så även om bara en kort bit av linjen har ritats tas det med i beräkningen av skalltiden
  • Enheter med SW v1.25.00 så beräknas "Hundens skall" / "Skalluppehåll"  och skalltid av Tracker enheten, så det spelar ingen roll vad du har satt för uppdateringsfrekvens på enheten