Applikationskartor och relaterade inställningar

Allmänna kartinställningar (t.ex. ladda ner kartor)
- Öppna den vänstra menyn -> Inställningar -> Kartinställningar

Kartnivåer och deras tilläggsmaterial:
- Öppna vänstermenyn -> Kartmeny

Så här redigerar du symbolerna och informationen som visas i kartvyn:
- Öppna vänstermenyn -> Inställningar -> Skärminställningar -> "Enheter" (t.ex. koordinater) / "Kartinformation" / "Kartinställningar" (alla kartknappar) / "Utseende mål" (t.ex. målsymboler)


Hur kan jag se fastighetsgränser eller andra kartlager som ska visas på kartan?

Så här hittar du extra kartmaterial:


 • I kartvyn trycker du på knappen i det nedre vänstra hörnet eller dra fingret från vänster sida av skärmen till mitten av kartan
 • Tryck på "Kartmeny"
 • Tryck på "Flera lager"


När den här menyn öppnas kan du välja att visa och redigera inställningarna för dessa: 


 • Natura2000 områden
 • Svenska fastighetsgränser

Kartmaterialet som tillhandahålls kan skilja sig från land till land

Dessa som listas ovan är tillgängliga för Sverige


OBS! 
Fastighetsgränserna är "aktiva" i 18 timmar sedan stängs dom automatiskt av, men du kan slå på dom igen enligt ovan textFrån "Kartmeny" kan du redigera följande inställningar:


 • Visa eller dölj Svenska fastighetsgränser
 • Visa eller dölj Natura2000 Områden


Om du har problem med några av dessa extra kartmaterial:


Om kartmaterial eller tillagda områden etc. inte visas korrekt på kartan eller deras information inte verkar vara uppdaterad kan du återställa applikationen och dess lokalt lagrade data och inställningar


I det här fallet, nästa gång applikationen startar, tvingas den att ladda om alla nödvändiga kartor och extra kartmaterial igen, och på detta sätt kan du vara säker på att de tidigare nedladdade gamla kartorna.

Varför roterar inte kartan i den riktning jag går, den förblir låst?

För att ändra denna inställning, tryck på kompassikonen i det övre högra hörnet av kartan


Om det inte hjälper att trycka på kompassikonen och kartan fortfarande är låst, se till att du inte använder "Enkelt läge" Inaktivera "Enkelt läge" och tryck sedan på kompassikonen för att växla till roterande eller låst karta.

 • Menyn till vänster (Huvudmeny) -> Inställningar -> Skärminställningar> "Enkelt läge" -> tryck på skjutreglaget och ändra den från grön (PÅ) till grå (AV)


Om "Enkelt läge" är avstängt (används inte) och kompassikonen fortfarande inte gör så att kartan roterar, se "Mer information" för hur du fortsätterInaktivera funktionen "Enkelt läge"

 • Öppna Tracker Hunter App
 • På kartan trycker du på menyknappen längst ner i vänstra hörnet, eller dra fingret från vänster sida av skärmen och in mot mitten
 • Huvudmenyn öppnas
 • Tryck på Inställningar
 • Tryck på Skärminställningar
 • Längs upp finns Enkelt läge, om skjutreglaget är grönt så är Enkelt läge aktiverat, tryck på det för att stänga av, det blir grått
 • Återgå till kartan och tryck på kompassikonen i det övre högra hörnet för att växla till roterande kartaOm "Enkelt läge" är AV och kompassikonen fortfarande inte frigör kartan från att vara låst


Det finns bara 3 alternativ kvar:


 • Är telefonens elektroniska kompass trasig?
 • Telefonens elektroniska kompass är inte tillgänglig?
 • Finns det ingen elektronisk kompass i telefonen?


Kontakta telefonens/läsplattans egen tekniska support. Om garantin fortfarande gäller för enheten, kontakta återförsäljaren som du har köpt den från


Varför kommer den här pilen, en linje eller ett orange område från "Min position" på kartan?

En orange pilDu har ställt in ett navigeringsmål som ligger utanför det synliga kartområdet

En orange pil från "Min position" pekar mot det navigeringsmålet:Ett orange område
Detta orange område heter doftriktning och det visar vindriktningen i förhållande till din plats -> "Min position"
Den raka linjen som kommer från din platsDetta är en mätlinje från din plats -> "Min position" till markörpositionen (hårkorset) på kartanSå här får du bort de ovan nämnda objekten ur kartvyn:


En orange pil - "Navigationsmål"

Öppna huvudmenyn -> "fler funktioner"-> "Avsluta navigationsmål"


Ett orange område- "doftriktning"

Öppna "mål-menyn" -> tryck på ditt namn "min position" -> "Visa doftriktning" Tryck på reglaget så det blir grått 


Den raka linjen- "mätlinje" 

Öppna "huvudmenyn" ->"Inställningar" -> "Skärminställningar" -> "Visa linje till egen plats" -> Tryck på reglaget så det blir grått 

Varför pekar doftriktningen åt fel håll på kartan?

Doftriktning 
Doftriktningsvisaren använder OpenWeatherMap och informationen kommer inte från lokala väderprognoser

På grund av detta kan vindriktningen från doftriktningen inte alltid matcha exakt 1: 1 till en realtidssituationDu kan göra en felsökning och begränsa den möjliga orsaken till fel doftriktning:


Öppna informationsmenyn "Min position" längst ner i panelen i kartvyn.

Kontrollera vad som anges i avsnittet: "Vind"

När felet finns i appen:


"Min position" -> "Vind" det står "Nord" och konen på kartan pekar norrut

(konen sträcker sig norrut från din plats, dvs vindar från söder)
När felet är med väderinformation kommer från OpenWeatherMap:


"Min position" -> "Vind" det står "Nord" och konen på kartan pekar söder

(konen sträcker sig söderut från din plats, dvs vindar från norr)


Men samtidigt går molnen norrut på himlen (i verkligheten, är det vindar från söder till norr)


 • Du måste vänta på att OpenWeatherMap uppdaterar informationen korrekt
 • Tracker support kan inte hjälpa till med detta, eftersom felet inte ligger i Tracker Hunter