Artemis, förlängning av giltighetstid 1-år

Förläng giltighetstiden  / saldot 1-år


- Öppna Tracker Hunter appen
- När du är ute på kartan tryck på målknappen i det nedre högra hörnet, eller dra fingret från höger sida av skärmen och in mot mitten
- Tryck på ALLA MÅL
- Tryck på Mina enheter
- Tryck på namnet på enheten (inte ikonen)
- I menyn som kommer fram gå ner till raden för giltighetstid


En popup-meny öppnas, skriv in aktiveringskoden som du har köpt hos en Tracker återförsäljareJustera tiden för att få varning när tiden börjar ta slut :

- Öppna Tracker Hunter appen
- Tryck på menyknappen i det nedre vänstra hörnet
- Huvudmenyn öppnas
- Tryck på inställningar
- Tryck på skärminställningar
- Längst ner i menyn hittar du Varningsgräns för saldo / giltighetstid