Artemis - LED-lampor och vad de betyder


Gul LED-lampaGrön LED-lampaRött LED-lampa
När strömmen är PÅ
Blinkande lampan =
Enheten söker efter nätverk och satelliter

Lampan lyser: Vänta
(enheten kan t.ex. installera en uppdatering)

Om lampan blir röd:
Skicka enheten för service

Om detta händer när enheten är påslagen eller när den används:

Lampan förblir tänd = 
Feltillstånd -> Vänta

Om situationen inte förändras:
Starta om enheten

Om omstart inte hjälpte:
Skicka enheten för service
När enheten används

Cyan LED-lampa
När VoiceClip spelas in

Vit LED-lampa:
Säkerhetsljus är aktiverat
Lampan blinkar =
Enheten laddar ner data
(t.ex. AGPS eller en firmwareuppdatering)

Enheten är i normalt driftläge

Lampan lyser = Vänta
(enheten kan t.ex. installera en uppdatering)
Lampan blinkar = Enheten har hittat nätverk och satelliter

Enheten är i normalt driftläge
När enheten är avstängd


Enheten är inte i Feltillstånd!

Lampan börjar blinka =
När du fortsätter att hålla ner strömbrytaren kommer enheten så småningom att stängas av

När lampan lyser =
Du kan släppa strömbrytaren för enheten är nu AVSTÄNGD
Medan du laddar enheten
Lampan blinkar =
Enhetens batteri laddas

Notera!
Ta enheten till en varm plats för laddning och låt den värmas upp en stund innan du ansluter den till laddaren
Lampan förblir tänd =
Enhetens batteri är fulladdat till 100 %

1. Du kan koppla bort enheten från laddaren

2. Alla 3 LED-lampor på enheten lyser ett ögonblick och släcks sedan

Notera! Om situationen inte förändras: Skicka enheten för service
Lampan blinkar =
Feltillstånd

1. Kontrollera laddaren och laddningskabeln

2. Koppla bort laddaren från vägguttaget och enheten från laddningskabeln

3. Vänta några minuter och anslut sedan laddaren och laddningskabeln igen

4. Testa om möjligt med en annan laddare

5. 
Om situationen inte förändras: Skicka enheten för service