Tracker App - Köp eller förläng servicetiden

Du kan köpa ny eller extra servicetid från Tracker-återförsäljare eller Tracker webbutik.

Du kan använda aktiveringskoden som du köpte från din Tracker-återförsäljare via kontomenyn i applikationen:
Gå till Huvudmeny -> Konto -> "Förläng med en registreringskod"

När användningstiden framgångsrikt förlängts uppdateras informationen om den i Kontomenyn: "Licenskoden är aktiv" (Sista giltighetsdagen)

Om servicetidens utgångsdatum/-tid inte verkar vara uppdaterad:
- Stäng av programmet och starta om det

Om applikationen hade 3 månaders kvarvarande tid till exempel och du förlänger den genom att köpa ytterligare 12 månader, så har applikationen 12 månader + 3 månader, d.v.s. den nya köpta servicetiden ersätter eller nollställer inte den servicetid du hade före detta köp, men förlänger det endast för den köpta extra servicetiden