Ultracom - Enhetens vangliga frågor och svar

Du kan hitta vangliga frågor och svar för Ultracom-enheter nedan:


ULTRACOM R10 OCH R10 HYBRID


Hur kan jag förlänga abonnemanget på mitt Ultracom Global SIM-kort? 
Du kan förlänga ditt Ultracom Global SIM-kort webbutiken eller du kan förlänga abonnemanget hos din närmaste återförsäljare.
Hur återställer jag min Ultracom R10 Hybrid till fabriksinställningar (ändrar administratör)?
Det är möjligt att återställa Ultracom R10-enheten till fabriksinställningar, vilket tar bort enhetens administratörsinformation och andra inställningar från enhetsminnet och från servern. Samtidigt kan spår som är lagrade på servern också raderas.  

Ultracom Next och Tracker appen: oppnä Huvudmenyn >> välj "Enheter" >> välj enhet "Radera enhet". Valet tar bort enheten från enhetsmenyn och återställer samtidigt enheten till fabriksinställningarna.
Kan jag byta SIM-kort till R10 Hybrid och vad är kraven på kortet?
Ultracom R10 levereras med ett förinstallerat Ultracom Global SIM-kort. Kortet innehåller alla nödvändiga funktioner.  Du får inte byta SIM-kort själv och detta kan upphäva garantin.
Min R10 Hybrid svarar inte när jag ringer till den?
Den som ringer till halsbandet måste vara administratör. Observera att uppringningsnumret inte får vara ett hemligt nummer och numrets synlighet måste vara aktiverad.
Skallindikatorn i min R10 Hybrid är för känslig eller okänslig?
Huvudanvändaren kan justera skallkänsligheten i appen.

Säkerställ att halsbandet är på >> öppna huvudmenyn >> Enheter >> välj din enhet >> Skallindikatorns känslighet. 
Jag har bytt telefonnummer och jag är inte huvudanvändare till mitt halsband längre?
Man måste alltid utföra en fabriksåterställning av enheten innan man kan ändra administratörens telefonnummer. Om du inte längre har åtkomst till ditt gamla telefonnummer / program för att återställa enheten, måste du kontakta Ultracoms tekniska support. För att verifiera ägandet av enheten, ta ett foto av ID-klistermärket på första sidan i enhetsmanualen och bifoga den i din supportbegäran.
Vilka anslutningar använder Ultracom R10 Hybriden?
Ultracom R10 Hybriden använder en mobil och VHF -anslutning i samma halsband. När du använder ett Ultracom Global Powered by Telia SIM-kort använder R10 Hybrid alla tillgängliga mobilnät.
Vilken räckvidd har enheten? 
Eftersom enheten använder ett mobilnätverk är räckvidden obegränsad inom mobilnätverkets täckning. I VHF-läge är enhetens räckvidd typiskt för VHF-enheter, maximalt ca. 10 kilometer.
Kan man ringa till halsbandet och lyssna när hunden skäller? 
Man kan ringa ett vanligt röstsamtal till Ultracom R10 Hybriden och lyssna på hunden när den skäller i realtid. Du kan dock inte ringa till Ultracom R10i Hybrid-modell.
Jag har bytt telefonnummer och jag är inte huvudanvändare till mitt halsband längre?
Man måste alltid utföra en fabriksåterställning av enheten innan man kan ändra administratörens telefonnummer. Om du inte längre har åtkomst till ditt gamla telefonnummer / program för att återställa enheten, måste du kontakta Ultracoms tekniska support. För att verifiera ägandet av enheten, ta ett foto av ID-klistermärket på första sidan i enhetsmanualen och bifoga den i din supportbegäran.


ULTRACOM AVIUS


Hur kopplar man bort uppkopplingen mellan Avius mottagaren och mobilenheten, så att det är möjligt att koppla upp den med en annan mobilenhet?
Avius mottagaren kan bara, vara ansluten till en mobilenhet åt gången. Om du vill byta din mobila enhet måste du koppla av AviusLINK på Avius mottagaren (Bluetoothanslutningen måste kopplas av).

Tracker appen:Öppna huvudmenyn och välj "Enheter". Välj din mottagare och radera mottagaren från appen. Mottagarens Bluetooth-anslutning till den mobila enheten kopplas bort och den kan anslutas till en annan mobilenhet.
Jag kan inte ansluta till Avius mottagaren.
Kontrollera att du har startat AviusLINK och mobilens Bluetooth. Du kan starta AviusLINK uppe till höger på skärmen genom att tryck på mottagarsymbolen (mottagarsymbolen ska vara grön).
Om anslutningen till din mobila enhet inte fungerar i standardläget kan du försöka byta läge i mottagaren. För att ändra läget, håller du ned anslutningsknappen (knappen under strömbrytaren) i cirka 6 sekunder. Enheten blinkar med ett grönt LED-ljud för att indikera att läget förändras. Släpp knappen och vänta tills enheten byter läge.

När läget ändras blinkar den blå lysdioden på mottagaren två gånger per sekund tills den anslutning upprättats, varefter lysdioden blinkar en gång var tredje sekund. Observera att efter byte av anslutningsläge bör AviusLINK kopplas från programvaran och starta anslutningen igen. För att öppna AviusLINK, öppna programmets huvudmeny >> "Inställningar" >> öppna extramenyn uppe till höger på skärmen och välj "Återställ AviusLINK" >> återgå till kartvyn och tryck på mottagarsymbolen uppe i skärmen för att ansluta Avius mottagaren till din telefon.

Tracker applikationen: Öppna huvudmenyn och välj "Enheter". Välj din mottagare och radera mottagaren från appen. Mottagarens Bluetooth-anslutning till den mobila enheten kopplas bort och den kan anslutas till en annan mobilenhet.

Om du fortfarande inte kan koppla upp telefonen med mottagaren, kontakta vänligen Ultracom tekniska support.
Jag får inte kontakt med Avius halsbandet?
Kontrollera att du har AviusLINK och Bluetooth på i din telefon. Starta AviusLINK genom att trycka på mottagarsymbolen, uppe till höger på skärmen.

Om du lägger till ett nytt halsband i applikationen, kontrollera att halsbandet har anslutit till satelliter (utomhus och det gröna ljuset på halsbandet blinkar var tredje sekund). Kontrollera också till att du använder halsbandets ID-nummer, som hittas i användarhandbokens första sida eller på ett separat klistermärke under halsbandets batterihölje.

Om du fortfarande inte kan koppla upp telefonen med mottagaren, kontakta vänligen Ultracom tekniska support.