Tjänsternas status och information om eventuella problem

Vi kommer att uppdatera den här artikeln med information om status för våra tjänster och eventuella problem.

SERVERSTATUS: 

  • Tracker / Ultracom servrar är igång utan problem.

IDENTIFIERADE PROBLEM:

  • R10-programuppdateringar (gäller inte hybrider): vissa av våra kunder har rapporterat att deras R10-enheter inte kommer att uppdatera sig själv.  Vi är medvetna om problemet, och vi försöker hitta en lösning på så nära håll som möjligt.   Problemet påverkar inte lokaliseringen av enheten. Observera att om det finns uppdateringskommandon i kö till enheten, kommer enheten att prova uppdateringen i 30-45 minuter och skickar inte sin plats vid den tiden.
  • R10-enheten kan inte läggas till i appen efter en fabriksåterställning: Ett litet antal kunder har rapporterat att inte kan lägga till sin R10-enhet i appen efter att de har gjort en fabriksåterställning till enheten. Vi är medvetna om denna fråga och undersöker den. Om du har problem med att lägga till enheten i appen efter en återställning, vänligen kontakta vårt supportteam. 


Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter för våra kunder.