13.10.2022 - Enhetsoppdatering

EN VIKTIG OPPDATERING ER GJORT TIL SPORINGSENHETEN DIN


I løpet av høsten opplevde noen G400FI-, G500-, G500fi-, G1000-, Supra- og G10i-enheter mer GPS-interferens enn tidligere år, noe som kan skyldes værforhold eller GPS-interferens.

 

Som en forholdsregel har vi derfor modifisert enhetenes innstillinger slik at GPS-en søker etter steder med maksimal effekt når sporingsintervallet er satt til mindre enn 2 minutter (3 sek - 1 minutter 59 sekunder). Å øke kraften øker også enhetens strømforbruk. For å spare strøm, sett sporingsfrekvensen til 2 min, 3 min osv. Vi vil informere senere hvis noen annen løsning vil bli funnet for å spare strøm uten å gå på akkord med GPS-ytelsen.

 

GPS-/satellittmottaksproblemet kan sees som følger:

Fra Tracker APP tilbakestilles ikke sekundene i posisjonsalderen, posisjonen beveger seg ikke og i APP er satellittnivået helt grått. Andre parametere som nettverk, bjeffefrekvens og bevegelsesnivå endres sjelden.

Fra halsbånd: Blinkende lys er grønt, rødt, rødt - grønt, rødt, rødt -- ...

 

Send senderen for service hvis:

Plasser halsbåndet utenfor og vent til den får en posisjon.

Hvis satellittsignaler går tapt ofte eller ikke mottas i det hele tatt, er halsbåndet ødelagt.

Les mer om service her.

 

Vi beklager bryet.