22.11.2023 - Driftsvarsel: Problem med endring av oppdateringsintervall

Oppdatering 23.11.2023 - problemet er løst.


Kjære Tracker-brukere,


Vi ønsker å informere deg om en pågående utfordring knyttet til funksjonaliteten for å endre oppdateringstidsintervallet for Tracker enhetene. Dessverre opplever vi noen uventede utfordringer nå mens vi jobber med å oppdatere appen.

Du kan derfor oppleve følgende problemer:


- Oppdateringsintervallet kan kanskje ikke endres.

- Tekstene for oppdateringsintervallet kan være på engelsk.


Vedlikeholdsarbeidet i appen pågår nå og disse problemene bør være løst senest morgen etter at alle appene har mottatt nye innstillinger.


Som et resultat av vedlikeholdet vil du få den nye Tracker App-versjonen, som har forbedringer, som for eksempel tilkobling av VHF-mottakere for Hybrid- og Avius-båndene, korrigeringer og forbedringer for tekstene til oppdateringssintervall instruksjoner, for Tracker Artemis, Tracker Bark, Tracker Active og for alle Ultracom-enhetene, samt forbedring for mulige feil i G10i-firmwareoppdateringen.


Vi setter pris på tålmodigheten din mens vi jobber målrettet med å rette dette opp. For ytterligere oppdateringer, følg med på vår supportside.


Med vennlig hilsen,

Tracker Support