Slå av enheten (Tracker G-serien enheter og Supra)

For å slå av enheten, vri strømbryteren sakte mot klokken 1,5 omdreininger, bruk ikke mindre enn 5 sekunder, men ikke lenger enn 30 sekunder på denne prosessen. Dette er en sikkerhetsfunksjon som skal forhindre uautorisert avstengning av enheten. Enheten kan slås av selv om den er i sanntidssporing. Indikatorlysene kan blinke selv etter at strømmen er slått av i 5-15 sekunder.