Stresstest av backend - 11. juni

Kjære brukere,


Vi vil informere dere om at vi den 11. juni vil gjennomføre en stresstest på våre backend-systemer. Denne testen er avgjørende for å sikre stabiliteten, skalerbarheten og ytelsen til vår infrastruktur, som støtter den smidige funksjonen av våre tjenester.


Selv om vi forventer minimale forstyrrelser, kan det være sporadiske tregheter eller korte avbrudd i tjenesten under testperioden. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre og forsikrer dere om at vårt team vil overvåke situasjonen aktivt for å løse eventuelle problemer raskt.


Vi setter pris på deres forståelse og tålmodighet mens vi arbeider for å forbedre påliteligheten og effektiviteten til våre backend-systemer.


Takk for deres fortsatte støtte og samarbeid.