Hva dekkes av enhetsgarantien og hva er det ikke?

Vilkår for garanti

 

Denne garantien er kun gyldig hvis produktet er defekt i garantiperioden av en årsak relatert, og når dette garanterte sertifikatet eller annet kjøpsbevis (som indikerer kjøpsdatoen for produktet, serienummeret og selgeren av produktet) vil presenteres sammen med det defekte produktet. Produsenten og/eller dens autoriserte serviceagent kan nekte-se å reparere produktet, dersom noen av støttedokumentene ovenfor ikke fremvises.

Denne begrensede garantien er kun gyldig i landet der produktet ble kjøpt, og er underlagt Tracker Oy, produktet skal selges i det landet.

 

Garantiperioden begynner når produktet først selges til sluttbrukeren. Produktet består av ulike deler og ulike deler/produkter kan være underlagt ulike garantiperioder.

- Dog-GPS-enhetsgarantiperioden er to (2) år fra kjøpsdatoen for produktet.

- Dog-GPS-enhets batterigarantiperiode på seks (6) måneder fra kjøpsdatoen for produktet.

- Dog-GPS-enhets batteriladergarantiperiode er seks (6) måneder fra kjøpsdatoen for produktet.

- Programvare levert med produktet hundre og åtti (180) dager.

 

Produsentgaranti gjelder ikke

 

1. Hvis defekter eller skader som følge av unormal bruk, feilbruk eller feil oppbevaring av produktet.

2. Defekter som er forårsaket av tilpasning eller endring av produktet.

3. Hvis enheten har blitt åpnet av deg selv, utløper garantien umiddelbart.

4. Konsekvensene av at uautoriserte serviceforhandlere, leverandøren eller kunden selv foretok korrigeringer. f.eks. bytte av SIM-kortet til følgende enheter er ikke tillatt og ugyldiggjør enhetsgarantien: Tracker Active, Tracker Bark, Tracker Artemis, Tracker G10i, Ultracom R10i, Ultracom R10i Hybrid. Hva kommer til å bytte enhet batteri: Alt annet enn Tracker-godkjent erstatningsbatteri er ikke kompatibelt med enheten og er ikke tillatt.

5. Ulykker eller andre lignende årsaker, som ikke kontrolleres av produsenten.

6. Tracker er ikke ansvarlig, og garantien inkluderer ikke ekstra enheter eller gjenstander som tilbys på kjøpstidspunktet.

7. Endringer i enhetens programvare (begrensende funksjoner på enheten) i tilfelle landslovgivning krever det.