R10-serien og Avius - fastvareversjon og oppdateringer

R10/R10i Hybrid

R10/R10i Hybrid hålsband fastvareversjon: B7.9

R10/R10i Hybrid VHF-mottaker fastvareversjon: 1.021

Dato: 6.11.2023/21.12.2022

Hålsband oppdater innhold:

 • Forbedring av VHF-funksjonalitet ved dårlig mobilnettverk.


VHF-mottaker oppdater innhold:

 • Endring av driftsmodus for tilkoblingsknappen (nedre knapp): I fremtiden vil VHF-enheter bare bruke en nyere Bluetooth Low Energy-tilkoblingsmodus, og brukeren kan ikke ved et uhell bytte til den eldre Bluetooth Classic-modusen, som ikke lenger er i bruk.

 

Merk! Enhetens SIM-kort må være aktiv, og enheten må være tilkoblet mobilnettverket.

 

Oppdater instruksjoner på Tracker-appen:

 1. Installer et ladet batteri i enheten. Husk (+)- og (-)-tegnene på batteriet og batteridekselet.
 2. Vent til det grønne LED-lyset på enheten blinker èn gang hvert sekund. Hvis enheten finner satelitter, vil lyset blinke èn gang hvert tredje sekund.
 3. Åpne appen og hovedmenyen. 
 4. Velg «enheter» og velg din Hybrid-enhet. 
 5. Velg «Fastvareoppdatering» og les flere instruksjoner på skjermen. 
 6. Enheten vil motta kommandoen og begynne fastvareoppdateringen.
 7. Når oppdateringen er ferdig, vil enheten fortsette å sende plasseringen.
 8. Slik oppdaterer du VHF-mottakeren -> Tracker: åpne hovedmenyen og velg enheter.
 9. Velg VHF-mottakeren og velg «Fastvareoppdatering».
 10. Appen laster ned fastvareoppdateringen og sender den til VHF-mottakeren. Grønn og blå LED-lampe på mottakeren blinker samtidig. 
 11. Lysene på mottakeren vil fortsette å blinke normalt og den vil opprette en Bluetooth-tilkobling på appen når enheten er oppdatert.
R10/R10i

R10/R10i -fastvareversjon: B7.7
Dato: 28.9.2023
Oppdater innhold:

 • Oppdater slik at enheten kan koble til Tracker-tjenester.

 

Merk! Enhetens SIM-kort må være aktiv, og enheten må være tilkoblet mobilnettverket.

 

Oppdater instruksjoner på Tracker-appen:

 1. Installer et ladet batteri i enheten. Husk (+)- og (-)-tegnene på batteriet og batteridekselet.
 2. Vent til det grønne LED-lyset på enheten blinker èn gang hvert sekund. Hvis enheten finner satelitter, vil lyset blinke èn gang hvert tredje sekund.
 3. Åpne Tracker-appen og hovedmenyen. 
 4. Velg «enheter» og velg din R10-enhet.
 5. Velg «Fastvareoppdatering» og les flere instruksjoner på skjermen. 
 6. Enheten vil motta kommandoen og begynne fastvareoppdateringen.
 7. Når oppdateringen er ferdig, vil enheten fortsette å sende plasseringen.


Avius

Avius-vertsenhetens fastvareversjon: 1.021

Dato: 12.21.2022

Oppdater innhold

 • Endring av driftsmodus for tilkoblingsknappen (nedre knapp): I fremtiden vil VHF-enheter bare bruke en nyere Bluetooth Low Energy-tilkoblingsmodus, og brukeren kan ikke ved et uhell bytte til den eldre Bluetooth Classic-modusen, som ikke lenger er i bruk.

 1. Sett inn ladet batteri i VHF-mottakeren og slå enheten på.
 2. Åpne appens hovedmeny -> Tracker velg «enheter»
 3. Velg VHF-mottakeren og velg «Fastvareoppdatering».
 4. Angi sikkerhetskoden til det angitte feltet og oppdateringen vil begynne.
 5. Appen laster ned fastvareoppdateringen og sender den til VHF-mottakeren. Grønn og blå LED-lampe på mottakeren blinker samtidig. 
 6. Lysene på mottakeren vil fortsette å blinke normalt, og den vil opprette en Bluetooth-tilkobling på appen når enheten er oppdatert.