Enkelte TravelSIM-kort slutter å fungere 31.10.2023 hvis de ikke kan oppdateres eksternt

På grunn av endringer i TravelSIM / TopConnect-operatørens tjenesteleverandørnettverk, vil visse TravelSIM-kort slutte å fungere 31.10.2023 med mindre de kan fjernoppdateres.

Du kan sjekke om denne endringen gjelder for et kort du har ved å skrive inn kortets telefonnummer i vårt verifiseringsverktøy for telefonnummer.

Klikk og sjekk nummeret