Tracker GPS Enhet - 1-års giltighetstid förlängning / saldo

1-års giltighetstid förlängning / saldo


- Öppna Tracker Hunter appen
- När du är ute på kartan tryck på målknappen i det nedre högra hörnet, eller dra fingret från höger sida av skärmen och in mot mitten
- Tryck på ALLA MÅL
- Tryck på Mina enheter
- Tryck på namnet på enheten (inte ikonen)
- I menyn som kommer fram gå ner till raden för giltighetstid 


En popup-meny öppnas, skriv in aktiveringskoden som du har köpt hos en Tracker återförsäljareFör att justera tiden:

- Öppna Tracker unter appen
- Tryck på menyknappen i det nedre vänstra hörnet
- Huvudmenyn öppnas
- Tryck på inställningar
- Tryck på skärminställningar
- Längst ner i menyn hittar du Varningsgräns för saldo / giltighetstidenAnvända TravelSIM med en annan GPS-enhet än Tracker - Hur kan jag köpa och fylla på mitt TravelSIM-kort?

För kunder i Sverige:

- Kontakta din lokala Tracker-återförsäljare om du vill beställa ett nytt TravelSIM-kort
- Om du vill fylla på saldot på ditt TravelSIM-kort, kontakta din lokala Tracker-återförsäljare