Att förlänga abonnemanget för Global SIM-kortet

Du får ett meddelande innan ditt R10 Global SIM abonnemang löper ut.  Det är rekommenderat att förlänga abonnemanget innan det löper ut. Förlängningsperioden aktiveras automatiskt när föregående period går ut.

 

Du kan förlänga abonnemanget till din R10 enhets Global SIM-kort i vår webbutik.