Att förlänga abonnemanget för Ultracom Global SIM-kortet

Du får ett meddelande innan ditt Ultracom Global SIM abonnemang löper ut.  Det är rekommenderat att förlänga abonnemanget innan det löper ut. Förlängningsperioden aktiveras automatiskt när föregående period går ut.

 

Du kan förlänga abonnemanget till din Ultracom R10 enhets Ultracom Global SIM-kort i vår webbutik.