Artemis - Användarhandbok

Artemis användarhandbok / Komma igång-guide innehåller följande:


- Teknisk information

- Funktioner

- Komma igång med Tracker Artemis

- Grundläggande drift under jakt

- Betydelsen av LED-lamporna

- Innan du släpper loss hunden

- Dra åt antennen

- EU-försäkran om överensstämmelse