Artemis, förlängning av giltighetstid 1-år

1-års giltighetstid förlängning


- Öppna menyn till vänster
- Tryck på "Enheter"
- Tryck på Artemis -enhetens namn
 - I menyn som kommer fram gå ner till raden för giltighetstid


En popup-meny öppnas, skriv in aktiveringskoden som du har köpt hos en Tracker återförsäljare


När aktiveringskoden har använts förlänger den servicetiden med 1 år