Problem fixat: Vi har upptäckt ett problem med Tracker Super Boazu FI GPS-mottagaren

Detta har åtgärdats med programuppdatering v1.36.00


Vi har upptäckt ett problem med Tracker Super Boazu FI GPS-mottagaren, som uppstår när batteriet byts. Enheten ger ingen position efter batteribytet. En ny uppdaterad mjukvara testas och vi informerar våra Super Boazu FI-ägare med uppdateringsinstruktioner så snart som möjligt. Vi beklagar för eventuella besvär som störningen orsakat.