Problem med äldre Ultracom Renar enheters plats

11.05.2024

Problemet har åtgärdats.10.05.2024

Vi har upptäckt ett problem med platsen för äldre Ultracom Renar enheter. Detta problem påverkar inte alla Renar enheter, endast vissa av dem. Vårt utvecklingsteam utreder för närvarande problemet, och vårt mål är att åtgärda detta så snart som möjligt.


Vi ber om ursäkt för det besvär som detta problem orsakar.