Artemis - FAQ

Tvunget omstart for Artemis
Dette gjelder situasjoner der enheten ikke reagerer på kommandoer eller når strømmen av/på ikke fungerer. Deretter kan du fortsette som følger:
 • Fest Artemis til strømladeren
 • Mens den er koblet til laderen, hold PÅ/AV-bryteren inne i 1 sek
 • Slipp deretter PÅ/AV-bryteren
 • Når Artemis har startet på nytt, test hvordan det fungerer

Hvis Artemis er i stand til å koble til Tracker Live -tjenesten, selv for øyeblikket, kan du ringe eller sende en støtteforespørsel til Tracker teknisk støtte, og de ser om de kan gi hjelp i slike tilfeller. Send en støtteforespørsel.

Hvis Artemis GPS-enheten ikke er I stand til å koble seg til Tracker-live tjenesten i det hele tatt, altså slik at man ikke får kontakt med Artemis GPS-enheten, må enheten sendes til service, kontakt oss her.

Hvorfor Tracker Artemis starter noen ganger når den er koblet til laderen?
På grunn av forholdsreglene kan Tracker Artemis noen ganger starte når den er koblet til laderen. Forholdsreglene er aktivert for å forhindre at enheten slår seg av uten planlagte tilfeller, for eksempel:
- på grunn av plutselig strømbrudd når batterispenningen faller i kaldt vær og dårlig dekning.
- eller hvis den siste driftstilstanden ikke kan leses fra minnet mens den får strøm.
- eller hvis ladekontaktens kontakt med Artemis bryter under den innledende fasen av lading, så når laderen er koblet til strømnettet, sørg for at ladekontaktens kontakt med Artemis er god og kontakten er sikkert på plass

Det anbefales at brukeren sjekker om enheten forblir på når laderen fjernes. Hvis den forblir, må den slås av med på/av-bryteren hvis brukeren ønsker å forlate enheten i avslått tilstand.
Hvordan får jeg et stemmeklipp (en lydeksempel) fra Artemis?
Når du får posisjonsoppdateringer fra Artemis via Tracker Live-tjenesten, dvs. dataforbindelse mellom Artemis og internett er ok:
 • Navnet på målet (i dette tilfellet Artemis) vises nederst i kartvisningen
 • Ta tak i målets navn med fingeren og dra målets statusinformasjonsmeny opp og åpne den helt
 • Nederst på denne hurtigmenyen er det en "Stemmeklipp"-knapp (se bildet under "Mer informasjon"-delen nedenfor)
 • Trykk på "Sample Audio"-knappen for å starte opptaket (maks. 20 sekunder) og en gang til for å stoppe opptaket
 • Et ikon vil vises på kartet, som du kan trykke på for å lytte til lydeksemplet og også dele det.
 • Lydeksemplet lagres også som en del av målets avspillingsfil på Tracker Live -tjenesten
Hvordan bytter jeg Artemis-antennen eller strammer den om nødvendig?
Vanligvis kan Artemis utvendige antenne skiftes ut eller strammes uten spesialverktøy.
Antennen kan skrus av med egne hender og strammes på plass på samme måte.
Om nødvendig kan du bestille en ny antenne fra din lokale Tracker-forhandler.
Hvis du merker at manuell stramming ikke føles tilstrekkelig, eller at antennen har løsnet under bruk:
 1. Stram for hånd og marker strammepunktet med en strek over skjøten (hvit linje på bildet under)
 2. Stram ytterligere 5 mm, f.eks. med låsetang, holdepunkt (a) og a påfør tilstrekkelig moment på ca. 60 cNm.
Tracker Artemis 4G IoT-antenne og radiotilgangsteknologi 
I tillegg til GSM-teknologien bruker Tracker Artemis nye 4G IoT-teknologier: LTE-CAT M1 og Nb-IoT som backup.

Som standard kommer Artemis med en ekstern antenne optimert for GSM-frekvenser (900 MHz), men den fungerer også på 4G IoT-frekvenser. 4G IoT-antennen som fås som tilbehør er optimert for LTE-frekvenser (850 MHz). - kjøp en 4G IoT-antenne her.

Antennevalg finner du i Tracker-programmet i menyen: Innstillinger > Ekstern antenne koblet til enhet.
Valget du gjorde lagres i enhetens minne, så omstart med strømknappen tilbakestiller ikke antennevalget.
 • Nei -Enheten bruker kun en intern antenne og alle typer radiotilgangsteknologi (GSM, LTE CAT M1, Nb-IoT). Bruk dette alternativet hvis det ikke er installert en ekstern antenne på enheten. 
 • Ja - GSM-antenne (standard) Dette alternativet er standard når du begynner å bruke enheten. I denne modusen tar enheten først og fremst sikte på å bruke GSM-teknologien, og hvis forbindelsen blir brutt over en lengre periode, vil enheten teste om 4G LTE CAT M1-nettverket er tilgjengelig og i så fall bytte til å bruke det. Det er også en Nb-IoT-nettverksbruk tilgjengelig som backup. Hvis den eksterne antennen ikke fungerer, bytter enheten til en intern antenne. 
 • Ja - 4G IoT-antenne Enheten har primært som mål å bruke 4G-teknologien LTE CAT M1-nettverket, og hvis forbindelsen blir brutt over en lengre periode, vil enheten teste om GSM-nettverket er tilgjengelig og i så fall bytte til å bruke det. Det er også en Nb-IoT-nettverksbruk tilgjengelig som backup. Hvis den eksterne antennen ikke fungerer, bytter enheten til en intern antenne. Bruk dette alternativet med 4G IoT (LTE)-antennen som er tilgjengelig som tilbehør. Hvis du vil se om 4G IoT-nettverk fungerer i ditt område, kan du også prøve dette alternativet med GSM-antennen. Imidlertid er dekningen lavere enn for 4G IoT (LTE)-antennen.
Hvis enheten ikke fungerer 
Artemis-batteriet lades ikke eller batteriladings % vises ikke riktig:
 • Hvis du har problemer med å lade Artemis, kontakt en annen Artemis-eier i jaktklubben din som har en lader som er kjent for å fungere ok, for å utelukke muligheten for en defekt lader. Du kan også teste en annen stikkontakt og sjekke eksternt om det er skitt/søppel etc. borte i laderens ladeplugg.
 • Se etter rusk, smuss eller skadet / skjev pinne under Artemis' ladedeksel
 • Hvis batterilading % ikke vises riktig. Det vil si at hvis Artemis-batteriet er fulladet, men f.eks. batterilading % overstiger ikke 10 % -> Enheten kan brukes til batteriet eller Artemis er ikke ødelagt, men selve feilen kan bare fikses ved å sende Artemis til service

Merk! Det tar vanligvis 6-8 timer å fullade et Artemis-batteri. Hvis enhetens batteri er helt utladet, er den første indikatoren vanligvis at det ikke er noen LED-lys tent i det hele tatt.

Hvis det er tilfelle, la enheten ligge i laderen i 2 timer og koble deretter Artemis fra laderen en stund og koble den til igjen.

Da skal LED-lysene lyse normalt og enheten fortsetter å lade batteriet som vanlig

Artemis gir ikke posisjonsoppdateringer:
 • Sjekk at Artemis' servicetid ikke har gått ut. Du kan sjekke dette fra Tracker App, i enhetens egen innstillingsmeny
 • Fra Artemis egen innstillingsmeny, velg: "Start enheten på nytt"
 • Fra Artemis egen innstillingsmeny, aktiver den interne antennen (hvis det oppstod problemer under bruk av den eksterne antennen)
 • Bruk 15 sek eller raskere sporingsfrekvens (da vil ikke enhetens egen strømsparingsmodus forstyrre Artemis)
 • Er det bitemerker eller andre skader på antennen? -> Du kan bestille en ny antenne fra Tracker nettbutikk som reservedel
 • Hvis Artemis ved ekstern undersøkelse ser ut til å være OK -> Er det da kun én bruker som opplever problemene eller hver og en som prøver å spore denne spesielle Artemis?
 • Hvis bare én bruker opplever problemet, sjekk at Tracker-appen er oppdatert, appen er online, appen har gyldig lisens og at du kan laste ned kart, og at andre hunder kan spores osv. og hvis alle de tidligere nevnte er ok, prøv å fjerne denne Artemis fra mållisten og legg deretter til igjen, men hvis det ikke hjelper, kontakt Tracker teknisk støtte for ytterligere hjelp

Artemis sin bjeffealarm (bjeffeteller) eller lydklipp virker ikke:
 • Hvis lyden av lydklippet er ødelagt eller forvrengt: Sjekk at halsbåndet ikke er for stramt rundt hundens hals
 • Hvis Artemis ikke fanger opp bjeffingen riktig (eller ikke i det hele tatt) og ikke tegner et bjeffespor på kartet -> Test, om Artemis kan ta opp en lydprøve? Hvis lydprøven tas opp uten problemer, er enhetens mikrofon OK -> Juster bjeffdeteksjonsfølsomheten
 • Hvis enheten brukes med en vest/sele, er det første du kan prøve å sette den sensitive innstillingen for bjeffdeteksjon til maks (til den mest følsomme). Hvis enheten ikke registrerer bjeff i det hele tatt og det ikke er noe i det innspilte lydeksemplet: Kontakt Tracker teknisk støtte
 • Hvis du fortsatt har problemer med bjeffetelleren eller lydprøven, selv etter at trinnene ovenfor er utført og du også har kontaktet Tracker teknisk støtte -> Deretter: Kontakt Tracker Service/Vedlikehold
 • Hvis hundens bjeffelyd er mer spesiell og problemet ikke er direkte på enheten, men i hundens stemme, så kan du ta opp hundens bjeffing en stund og sende lydeksemplet til Trackers tekniske støtte, som kan videresende det til Tracker FoU-avdeling for videre undersøkelse.

Hvis funksjonsfeilen er alvorlig eller enheten ikke fungerer i det hele tatt:
 • Slå av enheten ved å trykke på strømknappen og vent ca. 10 minutter og slå deretter på Artemis igjen og test hvordan den fungerer
 • Kontroller dekselet til enheten for skade (bitemerker, sprekker osv.) -> Hvis det er det, er vanntettheten til enheten kompromittert: Send enheten til service
 • Hvis ingen LED-lys er på og enheten ikke reagerer på noen kommandoer -> Koble Artemis til laderen og la den stå i laderen i 6 timer. Slå deretter på strømmen normalt og test driften av enheten. Hvis problemet vedvarer, vennligst kontakt oss..
Hvordan det valgte sporingsintervallet påvirker strømforbruket?
Her er veiledende estimater for hvilken effekt den valgte sporingsfrekvensen har på Artemis' strømforbruk på en helt ny enhet:

Sporingsfrekvens 3 sek -> batteri varer i gjennomsnitt 19 timer
Sporingsfrekvens 20sek -> batteri varer i gjennomsnitt 1 dag 20t
Sporingsfrekvens 1min -> batteri varer i gjennomsnitt 2 dager 15t
Sporingsfrekvens 2min -> batteri varer i gjennomsnitt 3 dager 6t

Forskjeller i utetemperatur påvirker også strømforbruket, og også andre ytre faktorer f.eks. hvis enheten må øke strøm for å opprettholde en internettforbindelse i en svak mobiloperatørs nettverk, øker det strømforbruket