Artemis - FAQ

Tvingad omstart för Artemis
Detta gäller situationer där enheten inte svarar på kommandon eller att slå på/av strömmen inte fungerar.

Sedan kan du fortsätta enligt följande:

- Anslut Artemis till laddaren
- Håll in PÅ/AV-strömbrytaren i 1sek medan du är ansluten till laddaren
- Släpp sedan PÅ/ AV-strömbrytaren
- Starta din Artemis och testa hur det fungerar

Om Artemis kan ansluta till Tracker Live, men bara tillfälligt, kan du ringa eller skicka ett ärende till Tracker Support så ska dom hjälpa dig

Om Artemis inte kan ansluta Tracker Live alls, det inte finns något sätt att få någon anslutning till Artemis enhet, kan Tracker support inte hjälpa i sådana fall och kunden bör kontakta Tracker Service för ytterligare hjälp eller genom att skicka ett ärende (välj service i fältet "ärendet gäller")
 
Varför startar Tracker Artemis ibland när den ansluts till laddaren?
Försiktighetsåtgärd är aktiverad

Om sändarens startar vid laddning är Artemis programmerad att välja mellan "starta om bandet" eller "stänga av bandet".

Vid laddning vill man att sändaren skall stängas medans man är ute på jakt vill man att Artemis skall försöka starta om.

Starta om gör bandet om den uppfattar att något kan vara fel t ex batterispänningar, tillfälliga nätproblem m.m.
- eller om laddningskontaktens kontakt med Artemis går sönder under den inledande fasen av laddningen, så när laddaren är ansluten till elnätet, se till att laddningskontaktens kontakt med Artemis är bra och att kontakten sitter säkert på plats

Användaren bör kontrollera om enheten förblir på när laddaren tas bort. Om den fortfarande är på måste den stängas av med på/av-knappen.
 
Hur får jag ett ljudklipp av Artemis halsband?
När du får positionsuppdateringar från Artemis bandet via Tracker Live, dvs. dataanslutning mellan Artemis och internet är ok:

- Namnet på målet (i detta fall Artemis) visas längst ner i kartvyn (i panelen)
- Dra panelen (namnet) med fingret uppåt så målstatusmenyn öppnas helt
- Längst ner i den här menyn finns en "Ljudklipp" -knapp (se bild under "Mer information" nedan)

- Tryck på knappen "LJUDKLIPP" för att starta inspelningen (max. 20 sekunder) och en andra gång för att stoppa inspelningen
- En ikon visas på kartan som du kan trycka på för att lyssna på ljudklippet och även dela det
- Ljudklippet sparas också på Tracker Live, som du kan lyssna på senare
 
Hur byter jag antennen på Artemis eller drar åt den vid behov?
Vanligtvis kan Artemis externa antenn bytas ut eller dras åt utan specialverktyg

Antennen kan skruvas av med handkraft och kan också dras åt på samma sätt

Om det behövs kan du beställa en ny antenn från din lokala Tracker återförsäljare

Om du tycker att manuell åtdragning inte känns tillräcklig eller att antennen lossnar under användning:

1. Dra åt för hand och markera åtdragningspunkten med en linje över fogen (vit linje på bilden nedan)
2. Dra åt ytterligare 5 mm, t.ex. med en polygrip vid hållpunkt (a) till ett vridmoment på ca. 60 cNm


Tracker Artemis 4G IoT antenn och nätverks teknik
Utöver GSM-tekniken använder Tracker Artemis nya 4G IoT-teknologier: LTE-CAT M1 och Nb-IoT som backup.

Som standard kommer Artemis med en extern antenn optimerad för GSM-frekvenser (900 MHz), men den fungerar även på 4G IoT-frekvenser. 4G IoT-antennen som erhålls som tillbehör är optimerad för LTE-frekvenser (850 MHz).

Antennval finns i Tracker-programmet i menyn: Inställningar > Välj antenn
Ditt val sparas i enhetens minne, vid omstart med strömknappen återställs inte antennvalet

Intern antenn
- Enheten använder endast den interna antennen och alla typer av nätverk (GSM, LTE CAT M1, Nb-IoT). Använd det här alternativet om det inte finns någon extern antenn installerad på enheten.

Extern antenn GSM (standard)
- Detta alternativ är standard när du startar enheten. I detta läge använder enheten i första hand GSM-tekniken och om anslutningen bryts under en längre tid kommer enheten att testa om 4G LTE CAT M1-nätverket är tillgängligt och i så fall byta till att använda det. Det finns också en Nb-IoT-nätverksanvändning tillgänglig som backup. Om den externa antennen inte fungerar växlar enheten till en intern antenn.

Extern antenn 4G IoT
- I detta läge använder enheten 4G-tekniken LTE CAT M1-nätverket och om anslutningen bryts under en längre tid kommer enheten att testa om GSM-nätet är tillgängligt och i så fall byta till att använda det. Det finns också en Nb-IoT-nätverksanvändning tillgänglig som backup. Om den externa antennen inte fungerar växlar enheten till en intern antenn. Använd det här alternativet med 4G IoT (LTE)-antennen som finns som tillbehör. Om du vill se om 4G IoT-nätverk fungerar i ditt område kan du även prova det här alternativet med GSM-antennen. Täckningen är dock lägre än för 4G IoT (LTE)-antennen.

Enhet / NätverkGSM3G4G LTE Cat M14G Nb-IoT
Tracker Artemis - intern antenn**
****
Tracker Artemis - Extern antenn GSM*****
********
Tracker Artemis - Extern 4G IoT (LTE) antenn****
**********
Tracker Supra**********

Tracker G1000********

Tracker G400***


Obs, täckningsvärdena är uppskattade när de används som halsband. När enheten används i/på en väst är täckningen bättre än som halsband.
Om enheten inte fungerar
Artemis-batteriet laddas inte eller batteriladdningsprocenten visas inte korrekt:

- Om du har problem med att ladda Artemis, kontakta någon annan Artemis ägare i ditt jaktlag som har en laddare som fungera ok, för att utesluta risken för en felaktig laddare. Du kan även testa ett annat uttag och kontrollera om det finns smuts/skräp etc som har gått in i laddarens laddningskontakt.
- Kontrollera om det finns skräp, smuts eller annan skada tl.x skevt stift
- Om batteriladdningen % inte visas korrekt. Det vill säga om Artemis-batteriet är fulladdat, men t.ex. batteriladdning % överstiger inte 10 % -> Enheten kan användas, men för att återgärda problemet behöver du skicka in din Artemis på service.


Artemis ger inga positionsuppdateringar:

- Kontrollera att SIM-kortet i din Artemis inte har gått ut. Du kan kontrollera detta från Tracker App, i enhetens inställningsmeny
- Från Artemis inställningsmeny, välj: "Starta om enheten"
- Från Artemis inställningsmeny, aktivera den interna antennen (om problemet uppstod när du använder den externa antennen)
- Använd 15 sek eller snabbare spårningsintervall (då kommer enhetens eget energisparläge inte att störa Artemis)
- Finns det några bitmärken eller andra skador på antennen? -> Du kan beställa en ny antenn från Trackers webbutik som reservdel
- Om Artemis ser Ok ut externt -> Är det bara en användare som upplever problemen eller alla som försöker spåra just denna Artemis?"
- Om bara en användare upplever problemet, kontrollera att Tracker-appen är uppdaterad, att appen är online, att appen har en giltig licens och att du kan ladda ner kartor och att andra hundar kan spåras osv. om dessa funkar, försök ta bort denna Artemis från mållistan och lägg sedan till igen, om det inte hjälper, kontakta Trackers support för ytterligare hjälp


Artemis skallalarm (skällräknare) eller ljudklipp fungerar inte:

- Om ljudet i ljudklippet är dåligt eller förvrängt: Kontrollera att halsbandet inte sitter för hårt runt hundens hals
- Om Artemis inte visar skallen korrekt (eller inte alls) och inte ritar ett tjockare spår på kartan -> Testa, om Artemis kan spela in ett ljudklipp? Om ljudklippet spelas in utan problem är enhetens mikrofon OK -> Justera skallkänsligheten
- Om enheten används i en väst, så kan du prova att ställa in skallkännsligheten för skallet till max (till den mest känsliga). Om enheten inte registrerar skall alls och det inte hörs något i det inspelade ljudklippet: Kontakta Trackers tekniska support
- Om du fortfarande har problem med skallräknaren eller ljudklippet, även efter att ovanstående steg har utförts och du ta kontaktat med Trackers support -> Kontakta Tracker Service/Underhåll
– Om hundens skällande ljud är mer speciellt och problemet inte ligger direkt på enheten utan i hundens röst, då kan du spela in hundens skällande ett tag och skicka det ljudprovet till Trackers support, som kan vidarebefordra det till Tracker FoU-avdelning för vidare utredning.


Om felet är allvarligt eller om enheten inte fungerar alls:


- Stäng av enheten genom att trycka på strömbrytaren och vänta ca. 10 minuter och slå sedan på Artemis igen och testa hur den fungerar
- Kontrollera enhetens hölje för skador (bettmärken, sprickor etc.) -> Om det finns, så kan det ha läckt in vatten i enheten: Skicka enheten på service
- Om inga LED-lampor är tända och enheten inte svarar på några kommandon -> Anslut Artemis till laddaren och lämna den i laddaren i 6 timmar. Slå sedan på strömmen normalt och testa enhetens funktion. Om problemet kvarstår -> Skicka enheten för service
 
Hur påverkar valt spårningsintervall på halsbandet batteritiden?
Här är indikativa uppskattningar av vilken effekt den valda spårningsfrekvensen har på Artemis strömförbrukning på en helt ny enhet:

- Spårningsfrekvens 3sek -> batteri räcker i genomsnitt 19h
- Spårningsfrekvens 20sek -> batteri räcker i genomsnitt 1 dag 20h
- Spårningsfrekvens 1min -> batteri räcker i genomsnitt 2 dagar 15h
- Spårningsfrekvens 2min -> batteri räcker i genomsnitt 3 dagar 6h

Skillnader i utomhustemperatur påverkar också strömförbrukningen, och även andra yttre faktorer t.ex. om enheten måste öka strömmen för att upprätthålla en internetanslutning i en svag mobiloperatörs nätverk, ökar det strömförbrukningen