Tracker App - Hundeprofil og Reinsdyrprofil

Det som er forklart i instruksjonene nedenfor om hundeprofilen, som sådan, gjelder også for reinprofilen til reinsdyrsporingsutstyr

Siden Tracker-appen primært er rettet mot jegere, bruker de følgende instruksjonene begrepet hundeprofilHundens spor og tidslinjen/avspillingsdata lagres på hundens profil

- Når GPS-enheten selges, vil ikke lagrede spor og tidslinje-/avspillingsdata overføres med enheten
- Når du kjøper en ny GPS-enhet til hunden din, du kan velge en av hundeprofilene du brukte før
- Historiedata lagret under forrige GPS-enhet vil bli overført med hundeprofilen
- Du kan også endre hundeprofiler mellom forskjellige GPS-enheter

- Avspilling er tilgjengelig de siste tre månedene. Hvis du ønsker å få arkivert data fra en lengre periode kan vi gjøre det mot en avgift. Du kan be om mer informasjon ved å opprette en støtteforespørsel

Når man bytter ut enhetens nåværende hundeprofil med en annen, eller hvis enheten benyttes uten hundeprofil, påvirkes innstillingen "Grense for Bjeffealarm", da denne kontrolleres av hundeprofilen.

Hundesikkerhetsfunksjonen administreres også via hundeprofilen
- Mer informasjon om hundesikkerhet finner du i denne artikkelen
Legger til en ny hundeprofil
Du kan legge til en ny hundeprofil når du først åpner GPS-enhetens egen innstillingsmeny:

Hovedmeny -> Enheter -> Trykk på navnet på GPS-enheten din - Det aller første elementet øverst i menyen vil du se: Hund profil (trykk på dette elementet)
- Trykk på plusstegnet (Ny profil) og gi denne nye hundeprofilen det navnet du ønsker
- Etter å ha skrevet inn navnet, går Appens visning tilbake til innstillingsmenyen til GPS-enheten du valgte.

Du kan definere følgende informasjon for denne nye hundeprofilen ved å trykke på følgende felt:

- Rase
- Fødselsdato
- Kjønn
- Profilbilde
- Farge (hundeikonet og sporet på kartet bruker denne fargen)
- Ikon
 
Endre hundeprofilen som brukes av enheten
Du kan endre hundeprofilen som brukes av enheten når du først åpner enhetens egen innstillingsmeny:
Hovedmeny -> Enheter -> Trykk på navnet på den enheten

- Det aller første elementet øverst i menyen vil du se: Hundeprofil (trykk på dette elementet)
- Du vil se en liste over alle hundeprofilene dine - Velg fra listen ved å trykke på Hundeprofilen du vil endre for å bruke på enheten
 
Fjerne en lagret hundeprofil
Du kan fjerne hundeprofilen fra enheten når du først åpner enhetens egen innstillingsmeny:
Hovedmeny -> Enheter -> Trykk på navnet på den enheten

- Det aller første elementet øverst i menyen vil du se: Hund profil (trykk på dette elementet)
- Trykk deretter på valget: "Ingen profil"

Hvis du vil slette en av dine lagrede hundeprofiler fullstendig, trykker du på søppelbøtteikonet til høyre for profilnavnet som vises i samme "Hund profil" meny

MERK!
Hvis du sletter en hundeprofil fullstendig, vil alle data som er lagret på den hundeprofilen også gå tapt

- Uten en hundeprofil er ikke avspillingen/tidslinjen tilgjengelig og kun gjeldende, sist beregnede stedsdata vises på kartet for enheten ( også i UC Next-applikasjonen)
- Hvis en hundeprofil hadde blitt valgt for bruk på enheten, ville spor og avspillings-/tidslinjedata bli lagret på den, men hvis det ikke er noen hundeprofil, er det ingenting der disse avspillings-/tidslinjedataene kan lagres
 
Data lagret i hundeprofilen (f.eks. avspilling/tidslinje)
Avspilling/tidslinje

Avspillings-/tidslinjedata lagres i hundeprofilen, men du kan ikke få tilgang til dem direkte fra hundeprofilmenyen, men ved å åpne hovedmenyen til applikasjonen og derfra -> Tidslinje

Gjennom tidslinjemenyen får du tilgang til avspilling/tidslinjedata lagret for hundeprofilen som er valgt for enheten til hunden som vises i kartvisningen

En tidslinje vises øverst i kartvisningen, og ved å trykke på kalenderikonet i begynnelsen, kan du velge dagen og start- og sluttid for avspillingen/tidslinjen som spilles av på kartet

Hvis du bruker samme enhet med flere hunder, vil det være en god idé å lage en egen hundeprofil for hver hund, slik at avspillings-/tidslinjedataene til den hunden alltid lagres i sin egen hundeprofil. Husk å bytte til riktig hundeprofil hver gang du bytter enheter fra en hund til en annen


Lagre spor som en linje

Du kan velge "Lagre spor som linje" og dele den lagrede .GPX-filen, for eksempel via melding eller e-post

- Trykk på: "Lagre spor som linje"
- Velg start- og sluttid for sporet som skal lagres, dvs. tidsperioden du vil at stedsinformasjonen til "Min posisjon" skal lagres fra som en linjemarkering
- Skriv inn et navn for linjen markering som skal lagres – Velg fargen som skal brukes
- Velg om den lagrede linjemarkeringen skal vises som en heltrukket linje eller en stiplet linje
- Du kan lagre en beskrivelse for den som skal brukes i applikasjonsmenyene
- Du kan velge en eksisterende mappe som plassering, eller opprette en ny mappe for denne formål, eller del det i en gruppe
- Trykk til slutt på Lagre-knappen

- "Lagre spor som en linje" er tilgjengelig de siste tre månedene. Hvis du ønsker å få arkivert data fra en lengre periode kan vi gjøre det mot en avgift. Du kan be om mer informasjon ved å opprette en støtteforespørsel

Del et spor (f.eks. som en .GPX-fil)

- Du kan dele det som en lenke som en annen Tracker App-bruker kan åpne med sin egen app
- Du kan laste den ned som en .GPX-fil og sende den for eksempel med en melding eller e-post til en annen bruker
- Alle som får den .GPX-filen kan trykke på den og velg applikasjonen eller tjenesten du ønsker som kan håndtere .GPX-filer og vise dem på kartet
- Hvis .GPX-filen åpnes med Tracker-appen, vil den vises på kartet og også lagres i "Mine markører"-menyen til den brukeren

- "Del et spor" er tilgjengelig de siste tre månedene. Hvis du ønsker å få arkivert data fra en lengre periode kan vi gjøre det mot en avgift. Du kan be om mer informasjon ved å opprette en støtteforespørsel