Tracker App - Avanserte funksjoner og Pro-modus

Avanserte funksjoner


Hundens infomeny

Du kan se mer informasjon fra målet ditt og se innstillingene du kan endre ved å trykke eller sveipe på den lille linjen nederst i kartvisningen (ved siden av hundens ikon)

 

Bjeff leser X(Y)

X = hundens bjeffefrekvens (bjeffing/minutt), for siste minutt

(Y) = hundens øyeblikkelige bjeffefrekvens (bjeffing/minutt), som beregnes fra siste posisjoneringsintervall fra Ultracom-enheter og fra de siste 10 sekundene fra Tracker-enheter

 

Akkurat som i en bil, vises hastighetsmåleren i kilometer i timen og ikke hvor mange meter som er flyttet mellom to avlesninger av hastighetsmåleren, dette gjelder også hvordan frekvensen hunden bjeffer i det øyeblikket, vises i Hundens infomeny

 

- Hvis (Y)-avlesningen et øyeblikk er større enn X, betyr det at hunden akkurat har begynt å bjeffe

- Hvis (Y)-avlesningen varierer og noen ganger er større enn X og noen ganger mindre, betyr det at hundens bjeffing blir hyppigere eller sjeldnere.

- Hvis (Y)-avlesningen er 0 og det er noe i X-avlesningen, betyr det at hunden ikke lenger bjeffer, men har bjeffet i løpet av forrige minutt

 

Total bjeffetid i hundens data

Teller antall minutter hunden har bjeffet

Hvis hunden har bjeffet for f.eks. 10 sekunder, regnes den totale bjeffetiden som 1 fullt minutt

 

Kilometerteller i hundens data

Forteller "arbeidsavstanden" beregnet av GPS-enheten / fremdriften i terrenget:

– I Tracker-enheter, med unntak av Active, måles avstanden når hunden har beveget seg mer enn 100 meter. Spinn og bend innenfor 100 meter regnes ikke med

– Det vil si at den måler hundens fremgang i terrenget, ikke hvor mange meter hunden har løpt

– I Ultracom-enheter måles avstanden når hunden har beveget seg mer enn 8 meter og GPS-posisjoneringen er stabil. Den filtrerer derfor ut små spinn og bøyninger, samt GPS-feil

 

Sporets (xx) lengde

Forteller hvor stor avstand det er i stien/halen tegnet på skjermen. Hvor lenge perioden beregnes avhenger av sporlengdeinnstillingen valgt av brukeren. Avstanden beregnes gjennom hvert stedspunkt, det vil si at den er like nøyaktig som frekvensen av GPS-posisjonering og nøyaktigheten til stedsdataene har vært.


Sporets (xx) bjeffetid

Forteller hvor mye reell beregnet bjeffetid det faktisk er i sporet/halen av den røde bjeffelinjen tegnet på skjermen. Den beregnes ut fra sporlengdeinnstillingen valgt av brukeren. Tiden beregnes gjennom hvert stedspunkt, dvs. den er like nøyaktig som frekvensen av GPS-posisjonering og nøyaktigheten til stedsdataene har vært.
"Mål rutedetaljer"-funksjonen (hastighetsmålerikon)

Rutelengde

Beregnet som i Spor, avstanden mellom start- og sluttpunkt merket av brukeren på ruten, ved bruk av hvert ankerpunkt i den ruten

Denne avstanden er praktisk talt alltid lengre enn avstandsmåleren beregnet av GPS-enheten, fordi beregningen er basert på alle ankerpunkter og ikke på hundens fremgang


Maksimal avstand

Avstanden fra startpunktet merket av brukeren til det fjerneste punktet på ruten beregnes

Hvis du vurderer søket, forteller det deg hvor langt hunden gikk


Maksimalt avvik

Beregner hvor langt hunden gikk fra segmentet som er mellom startpunktet og sluttpunktet

For eksempel, hvis hunden beveger seg med føreren, kan det estimeres ut fra dette hvor bredt hunden søker


Bjeffetid

Bjeffeminutter beregnet av GPS-enheten, se "Total bjeffetid"


Minutter uten bjeffing

Antall minutter hunden ikke bjeffet

Geofence-alarm, punktalarm og bjeffealarm

Tracker GPS-enhet overvåker alarmer uavhengig, selv i situasjoner der appen på telefonen din ikke er online.


- Alarmen fungerer uavhengig av den innstilte sporingsfrekvensen for GPS-enheten (forespørsler om posisjonsoppdatering) Den fungerer selv når du ikke har noen annen pågående sporing via Tracker Live aktiv samtidig, i tillegg til Geofence-alarm


- I de nye GPS-enhetene går alarmen over dataforbindelsen som en Push-varsling, det vil si at de fungerer selv om Tracker-programmet er slått av


Når en alarm går, vil den vises i en rullegardinmeny på toppen av telefonen, der du drar "gardinen" opp og ved å klikke på den kan du stoppe alarmlyden


Du kan også åpne alarmvarslingen helt og enten velge alarmen som skal vises i applikasjonskartvisningen, eller avbryte alarmen


Du kan finne Geofence Alarm og Point Alarm i enhetens innstillingsmeny:

- Åpne hovedmenyen

- Åpne: Enheter

- Trykk på navnet på enheten du vil stille inn en alarm for

 

Geofence alarm


- Området som er valgt for denne alarmen kommer til å være sirkulært, så velg områderadius (avstand fra sentrum av sirkelen til ytterkanten)

- Velg hvor du vil plassere senterkoordinatene for dette området ("Målsted", "Kartmarkør" eller "Min plassering")

- Velg deretter tidsintervallet for når halsbåndet skal sjekke statusen til områdealarmen og, om nødvendig, vil sende en alarm til telefonen din hvis posisjonen til halsbåndet overskrider den ytre grensen for området du spesifiserte

- Det korteste valgbare intervallet er 1 min, så når du har stilt alarmen, kan den første alarmen komme til telefonen din om 1 min (tidligst)

 

Punktalarm


Funksjonen til punktalarmen påvirkes av hastigheten målt fra GPS-enhetens plassering. Hvis hastigheten er over 3 kmt vil ikke alarmen utløses fordi hunden mest sannsynlig er i bilen.


Tracker-enhet:

Bestemme grenseverdien for bevegelsesnivået (bevegelsen) til parkeringsalarmen:

- Slå på 3-sekunders sporing og vent til hundens posisjonsinformasjon begynner å bli oppdatert via live-tjenesten

- Vent til hunden stopper og blir stående

- Åpne hundens statusinformasjonsmeny fra bunnen av kartvisningen ved å dra den opp med fingeren og åpne den helt

- Sjekk gjeldende momentumverdi fra statusinformasjonsmenyen for det objektet: "Bevegelsesnivå"

- For eksempel, hvis objektets statusinformasjon vises, under "Bevegelsesnivå" varierer verdien mellom 0-3 når hunden står stille og ikke beveger seg, sett "Bevegelsesnivå"-verdien til stående alarm til 4


Ultracom-enheter og Tracker Active:

– Den stående alarmen er basert på en bestemt målergrense og tid. Hvis du for eksempel setter avstanden til 15 meter og tiden til 20 sekunder, så hvis hunden holder seg innenfor 15 meters grensen i 20 sekunder, vil brukeren motta et varsel om at hunden står stille.

- Ståalarmen kan komme igjen når hunden har beveget seg utenfor den innstilte avstanden (i eksempelet 15 meter) og slutter å stå igjen i den innstilte ståtiden (i eksemplet 20 sekunder).

– Antall meter på stående alarm påvirker ikke hvor langt hunden kan være fra brukeren.

Hvor lenge telefonen din avgir en alarm (eller spiller av en alarm i det hele tatt) eller hvordan den vil vise en varsling for denne alarmen (eller viser den i det hele tatt) avhenger av enheten du bruker og dens innstillinger


iOS-instruksjoner for å endre varslingsinnstillinger

Android-instruksjoner for å endre varslingsinnstillinger


Bjeffealarm

Åpne hovedmenyen -> Innstillinger -> Bjeffealarm (PÅ/AV)

- Bjeffealarmen er ikke stilt inn for en individuell GPS-enhet, men du velger selv om bjeffealarmen skal være PÅ eller AV for appen du bruker

- Når bjeffealarmen er PÅ, vil du motta et varsel fra alle hundene du overvåker i det øyeblikket

- Hvis du ikke vil ha et bjeffevarsel fra noen grupper, kan du avslutte abonnementet på disse gruppene


Bjeffealarmen aktiveres for hunden hvis den ikke har bjeffet på 15 minutter og deretter begynner å bjeffe


MERK!

Når du aktiverer eller deaktiverer et varsel, må du sørge for at appen er koblet til Tracker Live

Innstillingen "Grense for Bjeffealarm" definerer hvor mange bjeff per minutt som kreves for at "Bjeffealarm" skal aktiveres, og "Grense for Bjeffealarm" administreres gjennom "Hundeprofil"-innstillingene


Pro-modus

Åpne hovedmenyen -> Innstillinger -> Pro-modus

Når Pro-modus-knappen trykkes, åpnes følgende innstillinger og funksjoner under den:

(klikk på ønsket emne)

 

Språk

- Du kan velge telefonens språk eller ett av de 12 andre språkene for applikasjonen

Hold skjermen på

- Hold skjermen på (overstyrer telefonens / nettbrettets egne skjermavinnstillinger)

Enheter 

- Måleenhet

(Metriske eller amerikanske enheter)

 

- Koordinatformat

(8 forskjellige formater for koordinater)

 

- Enhet for kursvinkler

(5 forskjellige formater for kursvinkler)

Informasjon på kart

- Timeout for trådkors og målelinjer

(1-10 sekunder, tilpasset eller ikke skjult)

 

- Vis målelinjer

(viser avstanden fra koordinatene til markøren i midten av kartet)

 

- Vis vinkler på målelinjer

 

- Vis avstandssirkler

(på det mest nøyaktige kartet med 5 meters mellomrom og på verdenskartet opptil 2000 km fra hverandre)

 

- Vis målestokk

(vist i øvre venstre hjørne av kartet)

 

- Vis koordinatene til kartsenteret

(vist i øvre venstre hjørne av kartet)

Åpne chat-meldinger automatisk

- Vis nye meldinger automatisk (gruppe direktemeldinger)

Vis fullstendig kartkonfigurasjon

Du kan velge følgende kartknapper som skal vises på kartet

Du kan også trykke + hold inne kartknappene som vises på kartet for å flytte dem

 

- "Åpne hovedmenyen"

(som standard i nedre venstre hjørne av kartet)

 

- "Slå GPS på/av"

(som standard i nedre høyre hjørne av kartet)

 

- Kompass

(som standard i øvre høyre hjørne av kartet)

 

- Mål

(som standard i nedre høyre hjørne av kartet)

 

- Bytt visning mellom posisjonen din og målet du sporer

(som standard i nedre høyre hjørne av skjermen)

- Zoom inn

(som standard i nedre høyre hjørne av kartet)

 

- Zoome ut

(som standard i nedre høyre hjørne av kartet)

Mål utseende

- Enhetsikonstørrelse på kartet

(7 forskjellige størrelser å velge mellom)

 

- Markørikonstørrelse på kartet

(7 forskjellige størrelser å velge mellom)

 

- Mål etikettstørrelse

(7 forskjellige størrelser å velge mellom)

 

- Mål halebredde

(5 forskjellige størrelser tilgjengelig)

 

- Juster målstørrelse automatisk

(størrelsen på målikonet justeres når du zoomer inn på kartet)

 

- Bjeffende animasjoner

(hundesymbolet er animert når hunden bjeffer)

Mål halelengde 

- Min posisjon = 1 time som standard

(valgbar: "Ingen hale", 1min -> 1 dag eller valgfri lengde)

 

- Sporingsenheter = 2 timer som standard

(valgbar: "Ingen hale", 10min -> 1 dag eller valgfri lengde)

 

- Venner = 10 min som standard

(valgbar: "Ingen hale", 1min -> 1 dag eller valgfri lengde)

 

- Reinsdyrhalsbånd = 7 dager som standard

(valgbar: "Ingen hale", 1d -> 28d eller valgfritt)


Nye funksjoner og innstillinger utenfor Innstillinger-menyen:


Kartmarkører 

- I Kartmarkører-menyen kan du f.eks. velge og slette flere kartoppføringer samtidig

Tillat lasting av kartbrikker

- Det er mulig å slå PÅ/AV nedlasting av kartbrikker i Kart-menyen

Sikkerhets egenskaper

- "Train-on-area alarm" er tilgjengelig i menyen "Sikkerhet".

Ytterligere informasjon om det sporede målet

Når du drar opp og åpner menyen nederst på kartet, i tillegg til den normalt viste informasjonen på hundens GPS-enhet, er følgende også tilgjengelig:

 

Haleavstand

- lengden på stien/halen tegnet av hunden vises på kartet

 

I tillegg til "Haledistanse" gir halen tegnet på kartet også en indikator når hunden bjeffer

– Det brukes en tykkere strek når hunden bjeffer

POI/Waypoint-ikon nederst på kartet 

 - En ny funksjon er tilgjengelig via POI/Waypoint-ikonet nederst på kartet: "Rask POI på min posisjon"

(Lagrer et POI/veipunkt til koordinatene der kartmarkøren befinner seg på det tidspunktet)

Du kan lage nye tilpassede hurtigknapper til kartvisningen

- Trykk og hold et hvilket som helst ikon for menyelementet på hovedmenyen

(eller i kartmenyen, for eksempel)

- Du kan lage et nytt ikon som kan plasseres i kartvisning

- For å slette et nytt snarveiikon du opprettet: Trykk + hold og flytt det over til søppelbøtta i midten av kartvisningen

 

For eksempel:

 

Hvis du vil ha rask tilgang til kartmarkørene dine:

 

- Åpne hovedmenyen

- Trykk på: Kart

- Trykk + hold ikonet for "Kartmarkører" menyelementet

- Flytt det nye snarveiikonet til kartet

 

Du kan deretter raskt få tilgang til kartmarkørene ved å trykke på dette nye ikonet du nettopp har laget