Tracker App - Hundprofil och Renprofil

Det som förklaras i instruktionerna nedan om hundprofilen, som sådan, är också lämpligt på renprofiler hos renspårningsenheter

Eftersom Tracker-appen främst riktar sig till jägare använder följande instruktioner termen hundprofilHundens spår och tidslinjen/uppspelningsdata sparas i hundens profil

- När GPS-enheten säljs kommer de sparade spåren och tidslinjen/uppspelningsdata inte att överföras med enheten
- När du köper en ny GPS-enhet till din hund kan du välja en av de hundprofiler du använde tidigare
- Historikdata som sparats under den föregående GPS-enheten kommer att överföras med hundprofilen
- Du kan också ändra hundprofiler mellan olika GPS-enheter

- Uppspelning av spår är endast möjligt tre månader tillbaka i tiden. Om du vill ha arkiverad data från en tidsperiod kan vi ta fram detta till dig mot en avgift. För mer information skapa ett ärende till supportern.

Hundsäkerhetsfunktionen hanteras också via hundprofilen
- Mer information om hundsäkerheten finns i den här artikeln
Lägg till en ny hundprofil
Du kan lägga till en ny hundprofil när du först öppnar GPS-enhetens egen inställningsmeny:
Huvudmeny -> Enheter -> Klicka på namnet på din GPS-enhet

- Det allra första objektet högst upp i menyn kommer du att se: Hundprofil (tryck på det här objektet)
- Tryck på plustecknet (Ny profil) och ge den här nya hundprofilen det namn du vill ha
- Efter att ha angett namnet återgår appens vy till inställningsmenyn för den GPS-enhet du valt

Du kan definiera följande information för den här nya hundprofilen genom att trycka på följande fält:

- Ras
- Födelsedatum
- Kön
- Profilbild
- Färg (hundikonen och spåret på kartan använder den här färgen)
- Ikon
 
Ändra hundprofilen som används av enheten
Du kan ändra hundprofilen som används av enheten när du först öppnar enhetens egen inställningsmeny:
Huvudmeny -> Enheter -> Tryck på namnet på den enheten

- Det allra första objektet högst upp i menyn kommer du att se: Hundprofil (tryck på det här objektet)
- Du kommer att se en lista över alla dina hundprofiler
- Välj från listan genom att trycka på hundprofilen som du vill ändra för att använda på enheten
 
Ta bort en sparad hundprofil
Du kan ta bort hundprofilen från enheten när du öppnar enhetens egen inställningsmeny:
Huvudmeny -> Enheter -> Tryck på namnet på den enheten

- Det allra första objektet högst upp i menyn kommer du att se: Hundprofil (tryck på det här objektet)
- Efter det, tryck på valet: "Ingen profil"

Om du vill ta bort en av dina sparade hundprofiler helt, tryck på papperskorgen till höger om profilnamnet som visas i samma "Hundprofil"-meny

NOTERA!
Om du raderar en hundprofil helt, kommer all data som lagras på den hundprofilen också att gå förlorad

- Utan en hundprofil är uppspelningen/tidslinjen inte tillgänglig och endast aktuell, senast beräknad platsdata visas på kartan för enheten (även i UC Next-applikationen)
- Om en hundprofil har valts ut för användning på enheten skulle spår och uppspelnings-/tidslinjedata sparas till den, men om det inte finns någon hundprofil finns det ingenting där denna uppspelnings-/tidslinjedata kan sparas
 
Data lagrad i hundprofilen (t.ex. uppspelning/tidslinje)
Playback/Timeline

Uppspelning/tidslinje

Uppspelnings-/tidslinjedata sparas i Hundprofilen, men du kan inte komma åt dem direkt från Hundprofilmenyn, utan genom att öppna applikationens huvudmeny och därifrån -> Tidslinje

Genom menyn Tidslinje kan du komma åt uppspelnings-/tidslinjedata som sparats för hundprofilen som är vald för hundens enhet som för närvarande visas i kartvyn

En tidslinje visas överst i kartvyn och genom att trycka på kalenderikonen i början kan du välja dag samt start- och sluttid för uppspelningen/tidslinjen som spelas upp på kartan

Om du använder samma enhet med flera hundar skulle det vara en bra idé att göra en separat hundprofil för varje hund, så att uppspelnings-/tidslinjedata för den hunden alltid sparas i sin egen hundprofil. Kom ihåg att byta till rätt hundprofil varje gång du byter enhet från en hund till en annan


Spara spår som en linje

Du kan välja "Spara spår som linje" och dela den sparade .GPX-filen, t.ex. via meddelande eller e-post

- Tryck på: "Spara spår som linje"
- Välj start- och sluttid för spåret som ska sparas, dvs. den tidsperiod från vilken du vill att platsinformationen för "Min position" ska sparas som en linjeuppmärkning
- Ange ett namn för linjeuppmärkningen som ska sparas
- Välj den färg som ska användas
- Välj om den sparade radmarkeringen ska visas som en heldragen linje eller en streckad linje
- Du kan spara en beskrivning för att den ska användas i programmenyerna
- Du kan välja en befintlig mapp som plats, eller skapa en ny mapp för detta ändamål eller dela den i en grupp
- Slutligen, tryck på knappen Spara

- "Spara spår som en linje" av spår är endast möjligt tre månader tillbaka i tiden. Om du vill ha arkiverad data från en tidsperiod kan vi ta fram detta till dig mot en avgift. För mer information skapa ett ärende till supportern.

Dela ett spår (t.ex. som en .GPX-fil)

- Du kan dela den som en länk som en annan Tracker App-användare kan öppna med sin egen app
- Du kan ladda ner den som en .GPX-fil och skicka den till exempel med ett meddelande eller e-postmeddelande till en annan användare
- Alla som får den .GPX-filen kan trycka på den och välja den applikation eller tjänst som de kan använda som kan hantera .GPX-filer och visa dem på kartan
- Om .GPX-filen öppnas med Tracker-appen kommer den att visas på kartan och kommer även att sparas i menyn "Mina markörer" för den användaren

- "Dela ett spår" av spår är endast möjligt tre månader tillbaka i tiden. Om du vill ha arkiverad data från en tidsperiod kan vi ta fram detta till dig mot en avgift. För mer information skapa ett ärende till supportern.