Bark - LED-lys og hva de betyrGul LED
Grønn LEDRød LED
Slå på enhetenGrønt lys i 3 sek + enheten vibrerer
= enheten slår seg på.

Hvis det grønne lyset slukker innen 3 sek
= enhetens batteri er tomt.

Gul + Grønn + deretter en pause på 2,4 sekunder
søker etter nettverk og satellitter.

Hvis enheten er på og i laderen og gjentar en syklus med:
= gul og deretter rød i 2,4 sekunder = batteriet lades - ingen nettverk/satelitter.
= gul og deretter grønn i 2,4 sekunder = batteriet er fulladet - ingen nettverk/satelitter.
Mens enheten er i bruk

Grønn blinking med 1 sek intervaller
= satellitter og nettverk er OK

Slå av enheten
Rød + enheten vibrerer
enheten slår seg av.
Lader enhetenGrønt tent i 1 sek + en kort pause
= enheten er på mens den er i laderen og batteriet er fulladet.
Rød + Grønn blinker hvert 1. sekund
= enheten er på mens den er i laderen og batteriet lades.
Kontinuerlig tent grønt
= enheten er ikke på mens den er i laderen - batteriet er fulladet.
Lyser konstant rødt
= enheten er ikke på mens den er i laderen - batteriet lades.


Merk!

Batteriet må lades minst hver tredje måned. Lang lagring uten lading kan skade batteriet.


Hvis det Blå LED-lyset lyser kontinuerlig eller blinker, vennligst kontakt teknisk support.