Bark - LED-lampor och vad de betyderGul LED
Grön LEDRöd LED
Uppstart av enhetGrönt i 3 sek + enheten vibrerar
enheten är påslagen

Gröna slocknar efter 3 sek
enhetens batteri är tomt

Gul + Grön + en paus på 2,4 sek
= söker efter nätverk och satelliter

Om enheten är på, ansluten till laddare och upprepar cykel:
= Gul och Röd sedan paus i 2,4 sek = batteriet laddas – ingen nätverks-/satellitkontakt
= Gul och Grön sedan paus i 2,4 sek = batteriet är fullt - ingen nätverks-/satellitkontakt
När enheten är i bruk

Grön blinkar med 1 sek intervaller
Nätverks-/satellitkontakt är OK

Stänger av enheten
Röd + enheten vibrerar
enheten stängs av
Laddar enhetenGrönt i 1 sek + kort paus
= enheten är på och ansluten till laddare - batteriet är fullt
Röd + Grön blinkar växelvis varannan sekund
= enheten är på och ansluten till laddare - batteriet laddas
Konstant Grön:
= enheten är avstängd och ansluten till laddare - batteriet är fullt
Konstant Röd:
= enheten är avstängd och ansluten till laddare – batteriet laddas


Obs!
Batteriet måste laddas minst var tredje månad. Lång lagring utan laddning kan skada batteriet.

Ifall konstant eller blinkande Blå LED, vänligen kontakta teknisk support