Ultracom-enheter - firmwareversion och uppdateringar

OBS! SIM-kortet på den enhet som ska uppdateras måste vara aktivt och enheten måste vara ansluten till ett mobilt datanätverk (Gäller inte Avius).


Ultracom R10/R10i Hybrid uppdateringsguide och versioninformation

Ultracom R10/R10i Hybrid halsband programversion B6.E

Ultracom R10/R10i Hybrid VHF-mottagare programversion: 1.021
Versiondatum: 2022.11.22/2022.12.21

Halsband uppdateringens innehåll:

 • Fixera till total barkmängd.
 • Fixa till spårningsintervall.
 • Fixa till att indikera batterinivå. 
 • Andra mindre ändringar och förbättringar.

 

VHF-mottagere upddateringens innhåll:

 • Ändring av läge för anslutningsknappen (nedre knappen): I framtiden kommer VHF-enheter bara att använda det nyare Bluetooth Low Energy anslutningsläget, och användaren kan inte av misstag byta till det äldre Bluetooth Classic-läget, som inte längre är i bruk.


OBS! SIM-kortet på den enhet som ska uppdateras måste vara aktivt och enheten måste vara ansluten till ett mobilt datanätverk. 

 

Uppdatering med Tracker appen:


 1. Sätt i ett laddat batteri. Observera markeringarna (+) och (-) på batteriet och batterifacket.
 2. Vänta tills enhetens gröna ljus blinkar ständigt varje sekund. Om den är ansluten till satelliter kommer lampan att blinka var tredje sekund .
 3. Öppna appen och öppna huvudmenyn.
 4. Välj "Enheter" och tryck på din Hybrid enhet.
 5. Tryck på "Programuppdatering" ange bekräftelsekoden i det begärda fältet och följ instruktionerna på skärmen.
 6. Enheten tar emot kommandot och börjar installera uppdateringen .
 7. När installationen är färdig återgår enheten till normal funktion
 8. För att uppdatera mottagaren: Tracker -> öppna huvudmenyn och välj enheter. 
 9. Välj din VHF-mottagare och välj "Programuppdatering".  
 10. Programmet ber om säkerhetskoden, ange koden i det angivna fältet och följ instruktionerna på skärmen.  
 11. Programvaran laddas när den gröna och blåa lysdioderna tänds samtidigt. Lysdioderna blinkar oregelbundet .
 12. Efter cirka fem minuter meddelar applikationen att programvaran har laddats ner och börjar överföra uppdateringen till mottagaren.  
 13. Uppdateringen startar automatiskt när laddningen är klar. Den gröna lysdioden på mottagaren blinkar tätt under uppdateringen.. 
 14. När uppdateringen är klar blinkar lysdioderna på mottagaren normalt och anslutningen till den mobila enheten upprättas automatiskt. Mottagarens mjukvaruuppdatering är nu klar.  
Ultracom R10/R10i uppdateringsguide och versioninformation

Ultracom R10/R10 programversion: B6.E

Versiondatum: 2022.11.22

Uppdateringens innehåll:

 • Fixera till total barkmängd.
 • Fixa till spårningsintervall.
 • Fixa till att indikera batterinivå. 
 • Andra mindre ändringar och förbättringar.


OBS! SIM-kortet på den enhet som ska uppdateras måste vara aktivt och enheten måste vara ansluten till ett mobilt datanätverk. 


Uppdatering med Tracker appen:


 1. Sätt i ett laddat batteri. Observera markeringarna (+) och (-) på batteriet och batterifacket.
 2. Vänta tills enhetens gröna ljus blinkar ständigt varje sekund. Om den är ansluten till satelliter kommer lampan att blinka var tredje sekund.
 3. Öppna Tracker appen och öppna huvudmenyn.
 4. Välj "Enheter" och tryck på din R10 enhet.
 5. Tryck på "Programuupdatering" ange bekräftelsekoden i det begärda fältet och följ instruktionerna på skärmen.
 6. Enheten tar emot kommandot och börjar installera uppdateringen .
 7. När installationen är färdig återgår enheten till normal funktion
Instruktion för Avius uppdatering och versioninformation

Ultracom Avius mottagarens programversion: 1.021

Versiondatum: 2022.12.21

Uppdateringens innehåll

 • Ändring av läge för anslutningsknappen (nedre knappen): I framtiden kommer VHF-enheter bara att använda det nyare Bluetooth Low Energy anslutningsläget, och användaren kan inte av misstag byta till det äldre Bluetooth Classic-läget, som inte längre är i bruk.


VHF-mottagarens uppdatering med Tracker appen:


 1. Installera det laddade batteriet i VHF-mottagaren.

 2. Öppna Tracker huvudmenyn -> välj enheter

 3. Välj din VHF-mottagare i menyn och tryck på "Programuppdatering".

 4. Följ instruktionerna på skärmen 

 5. Programvaran laddas när de gröna och blå lysdioderna lyser samtidigt. Lysdioderna blinkar till oregelbundet.

 6. Efter cirka 5 minuter meddelar applikationen att mjukvaran har laddats ner och startar uppdateringen till mottagaren. 

 7. Uppdateringen startar automatiskt när laddningen är klar, och den gröna lysdioden på mottagaren blinkar ständigt.

 8. När uppdateringen är klar, blinkar lysdioderna på mottagaren normalt och anslutningen till den mobila enheten upprättas automatiskt. Mottagarens mjukvaruuppdatering är nu klar. 

 

Ultracom Novus uppdateringsguide och versioninformation

Ultracom Novus programversion : 95.

Versiondatum : 2.6.2017

Uppdateringens innehåll :

 • Förbättrad återhämtning från enhetsfall i Telia / DNA nätverksområdet. 


OBS! Enheten du vill uppdatera måste ha ett aktivt SIM-kort och vara ansluten till ett mobildatanätverk.  


Uppdatering med Tracker appen:

 1. Sätt in laddade batterier. Observera plus och minus (+) och (-) -markeringarna.
 2. Vänta att enhetens oranga GPS-lampa börjar att blinka med 1sek mellanrum. Om den är ansluten till satelliter kommer lampan att blinka var tredje sekund.
 3. Öppna appen och öppna huvudmenyn.
 4. Välj "Enheter" och tryck på din Novus enhet.
 5. Tryck på "Programuppdatering" och följ instruktionerna på skärmen.
 6. Enheten tar emot kommandot och börjar installera uppdateringen.
 7. När uppdateringen är slutförd återgår enheten till normal funktion.
Hund-GPS (2011 och nyare) uppdateringsguide och versioninformation

Ultracom Hund-GPS programversion: 19

Versiondatum : 2020.2.24

Uppdateringens innehåll:

 • Fixat: mätning av batterispänning
 • Fixat: GPS modulens funktion i batterisparläge


OBS! Enheten du vill uppdatera måste ha ett aktivt SIM-kort och vara ansluten till ett mobildatanätverk.


Uppdatering med Tracker appen:

 1. Sätt in laddade batterier. Observera plus och minus (+) och (-) -markeringarna.
 2. Vänta att enhetens oranga GPS-lampa börjar att blinka med 1sek mellanrum. Om den är ansluten till satelliter kommer lampan att blinka var tredje sekund.
 3. Öppna appen och öppna huvudmenyn.
 4. Välj "Enheter" och tryck på din Hund-GPS enhet.
 5. Tryck på "Programuppdatering" och följ instruktionerna på skärmen.
 6. Enheten tar emot kommandot och börjar installera uppdateringen.
 7. När uppdateringen är slutförd återgår enheten till normal funktion.