Tracker App - Map Planner

Tracker Kartverktyg är en webbtjänst som används för att skapa en eller flera kartdesigner

Med ett lättanvänt program skapar du kartor på din dator och överför kartobjekten till telefonens Tracker-app


För att kunna använda tjänsten behöver du:
- Du behöver en giltig Tracker-licens
- Senaste uppdateringen av appen


Du kan använda "Oma Riista" -områden (Finland) eller vägpunkter, områden och linjer från din telefon, som en bas för kartor för Tracker Kartverktyg
Med Tracker Kartverktyg kan du rita de områden eller linjer du vill ha och vägpunkter.
Du kommer omedelbart att se kartobjektet i din telefonapp och du kan också dela dem i dina Tracker-grupper

OBS!
Tracker Mapplanner kan man inte användas för att spåra vänner / hundar via Tracker Live


Tracker kartverktyg logga in
Vad behövs för din dators webbläsare:

- Skriv i adressfältet i din dators webbläsare: planner.tracker.fi

- Öppna webbplatsen för Tracker Kartverktyg
- Om du vill ändra språket som används av Tracker Kartverktyg kan du göra det här genom att trycka på flaggbilden ovanför QR-koden och sedan välja önskat språk i rullgardinsmenyn som öppnas


Vad behövs i Tracker appen på din telefon:

- Öppna Tracker appen på din telefon
- Öppna Huvudmenyn -> Kartor
- I menyn som öppnas trycker du på "Tracker Kartverktyg"
- Tillåt appen att använda kameran om den frågar efter det
- Läs sedan av QR-koden på Tracker Kartverktyg login sida med telefonens kamera


Du kommer att meddelas i din dators webbläsare att inloggningen lyckades
Tracker Map Planner öppnar en vy där du uppmanas att skapa ditt första kartobjekt

Följ nu instruktionerna och annan information som visas på skärmen när du använder Tracker Kartverktyg
 

Dela samma kartor mellan Tracker grupper
- Tryck på ikonen med tre prickar överst i den vänstra kolumnen i kartdesignen
- Välj: "Tilldela objektet till grupp och telefon"
- Du kan sedan välja från de Tracker grupperna att dela kartdesignen med
 
Dela redigeringsrättigheterna för din karta med en vän
- Öppna kartobjektet du har skapat i MapPlanner
- Tryck på ikonen med tre prickar överst i den vänstra menyn
- Välj: "Dela redigering"
- Detta skapar en länk som du kan skicka till din vän

OBS!
Länken är endast giltig i 24 timmar

Äganderätten till den ursprungliga kartdesignen förblir hos personen som skapade den, även om du tillfälligt har tilldelat redigeringsrättigheter till en annan person under en begränsad period av 24 timmar
 
Du kan använda en kartdesign som någon annan delat med dig 
Om du vill använda en karta designad av någon annan åt dig själv kan du kopiera den om ägaren till kartdesignen har gett dig redigeringsrättigheter till den

- Öppna startskärmen för Tracker Map Planner och tryck på det röda plustecknet i det nedre högra hörnet
- Ge kartan ett namn
- Öppna menyn "Ny grund design" och välj "Kopiera en befintlig kartdesign"
- Öppna sedan menyn "Välj den design som ska kopieras" och välj kartdesignen som delas med dig

Observera att kartdesignen du kopierade då kommer att behandlas som en separat karta och helt oberoende av den ursprungliga kartdesignen från vilken kopian togs

Det betyder att du kan redigera den här kopian du har tagit och dela den med andra, för du har nu äganderätten till kopian som du har gjort
 


Webbläsare och säkerhetspåminnelser:


Om det tar för lång tid att logga in kommer du att meddelas om inloggningsfel i datorns webbläsare och en begäran om att uppdatera sidan för att börja logga in från början


Om webbläsaren du använder på din dator har säkerhets- eller annonsblockering kan de förhindra att vissa menyer, funktioner eller popup-fönster används när du använder planner.tracker.fi


Din dators webbläsare visar också ett meddelande om att platsen används och du kan neka eller tillåta att platsen används. Inaktivera åtkomst till plats hindrar dig inte från att använda Tracker Map Planner