Tracker App - Lisätoiminnot ja Pro-tila


LisätoiminnotKoiran tiedot -näyttö (karttaruudun alaverho)
Näet lisätietoja kohteesta ja näet asetukset, joita voit muuttaa napauttamalla tai pyyhkäisemällä pientä palkkia karttanäkymän alareunassa (koiran kuvakkeen vieressä)

Haukkulukema X(Y)
X = koiran haukkutiheys (haukkua / minuutti), viimeisen minuutin ajalta
(Y) = koiran hetkellinen haukkutiheys (haukkua/minuutti), joka lasketaan viimeiseltä paikannusväliltä Ultracom laitteista ja viimeiseltä 10 sekunnilta Tracker laitteista

Aivan kuten autossakin nopeus näytetään kilometriä tunnissa eikä montako metriä ollaan liikuttu kahden mittarista katsomisen välillä, tämä näyttää sitä tiheyttä jolla koira haukkuu kyseisellä hetkellä

- Jos (Y) lukema on hetkellisesti X:ää suurempi, tarkoittaa se sitä että koira on juuri aloittanut haukun.
- Jos (Y) lukema vaihtelee ja on välillä X:ää isompi ja välillä pienempi, tarkoittaa se sitä että koiran haukku on tihentyvää tai harvenevaa.
- Jos (Y) lukema on 0 ja X lukemassa on jotain, tarkoittaa se että koira ei enää hauku, mutta on haukkunut edellisen minuutin sisällä

Kokonaishaukkuaika koiran tiedoissa
Laskee kappalemääräisesti niitä minuutteja kun koira on haukkunut
Jos koira on haukkunut esim. 10 sekuntia, niin kokonaishaukkuajaksi lasketaan 1 kokonainen minuutti

Matkamittari koiran tiedoissa
Kertoo paikantimen laskemaa ”työskentelymatkaa” / etenemistä maastossa.

- Tracker paikantimissa, lukuun ottamatta Active, matka mitataan kun koira on edennyt yli 100 metriä. 100 metrin sisällä tapahtuvia pyörimisiä ja mutkia ei lasketa
- Matka simuloi Hirvenhaukkukoesäännöissä esitettyä reitin kulmapisteiden kautta tapahtuvaa työskentelymatkalaskuria. Eli se mittaa koiran etenemistä maastossa, ei sitä kuinka monta metriä koira on juossut
- Ultracom paikantimissa, matka mitataan kun koira on liikkunut yli 8 metriä ja GPS paikannus on vakaa. Se siis suodattaa pienet mutkat ja sahaamiset sekä GPS virheet pois

Jäljen (xx) matka
Kertoo kuinka paljon näytölle piirtyvässä jäljessä / hännässä on matkaa. Kuinka pitkältä ajalta lasketaan riippuu käyttäjän valitsemasta jäljen pituus asetuksesta. Matka lasketaan jokaisen paikkapisteen kautta, eli se on niin tarkka kuin GPS paikannustiheys ja paikkatiedon tarkkuus on ollut

Jäljen (xx) haukku
Kertoo kuinka paljon punaisen haukkuviivan näytölle piirtyvässä jäljessä / hännässä on haukuttua aikaa. Se lasketaan käyttäjän valitsemasta jäljen pituus asetuksesta. Aika lasketaan jokaisen paikkapisteen kautta, eli se on niin tarkka kuin GPS paikannustiheys ja paikkatiedon tarkkuus on ollut
 
Mittaa reitin tiedot -toiminto (nopeusmittari -ikoni)
Reitin pituus
Lasketaan kuten Jäljen matka käyttäjän reitille merkitsemän alku- ja loppupisteen välille, käyttäen hyväksi jokaista pistettä jäljessä

Tämä matka on käytännössä aina pidempi kuin pannan laskema Matkamittari, koska sen laskeminen perustuu kaikkiin pisteisiin eikä koiran etenemään

Maksimietäisyys
Lasketaan etäisyys käyttäjän merkitsemästä alkupisteestä reitin kaukaisimpaan pisteeseen
Jos arvioidaan hakua, se kertoo sen kuinka kaukana koira kävi

Maksimipoikkeama
Lasketaan kuinka kaukana koira kävi siltä janalta, joka on alkupisteen ja loppupisteen välillä.
Esimerkiksi jos koira liikkuu ohjaajan mukana, voidaan arvioida tästä kuinka leveälti koira hakee.

Haukkuaika
Paikantimen laskemat haukkuminuutit, ks Kokonaishaukkuaika

Minuutit ilman haukkuja

Niiden minuuttien määrä, kun koira ei haukkunut
 
Aluehälytys, Seisontahälytys ja Haukkuhälytys
Tracker GPS laite valvoo ja seuraa hälytyksen toimintaa täysin itsenäisesti, myös Tracker sovelluksen ollessa pois päältä

- Hälytys toimii itsenäisesti riippumatta asetetusta seurantatiheydestä, eli toimii silloinkin kun et ole asettanut hälytyksen lisäksi mitään muuta liveseurantaa kyseiselle kohteelle
- Uusissa koirapaikantimissa hälytys tapahtuu datayhteyden yli Push-tyyppisenä viestinä, eli ne toimivat vaikka Tracker ohjelma olisi sammutettuna

Kun hälytys tulee, se ilmestyy ”verhoon” puhelimen ylälaitaan, josta alas vetämällä ja klikkaamalla loppuu hälytysääni ja voit avata hälytyksen tiedot ja joko valita hälytyksen näytettäväksi sovelluksen karttanäkymässä, tai peruuttaa hälytyksen

Aluehälytyksen ja Seisontahälytyksen löydät paikantimen asetukset -valikosta:
- Avaa Päävalikko
- Avaa: Laitteet
- Napauta sen laitteen nimeä, jolle haluat asettaa hälytyksen


Aluehälytys

- Valittava alue on ympyrän muotoinen, joten valitse ympyrän säteen pituus (matka ympyrän keskikohdasta sen ulkoreunaan)
- Valitse minne alueen keskipiste sijoitetaan ("Kohteen paikka", "Tähtäin kartalla" tai "Oma paikka")
- Seuraavaksi valitse aikaväli sille milloin panta tarkistaa Aluehälytyksen tilanteen ja lähettää tarvittaessa hälytyksen puhelimeesi, jos pannan sijainti ylittää määrittämäsi alueen ulkorajan
- Lyhin valittavissa oleva aikaväli on 1min, joten siitä kun asetit hälytyksen, voi ensimmäinen hälytys asetetulta alueelta poistumisesta tulla puhelimeesi aikaisintaan 1min kuluttua


Seisontahälytys

Seisontahälytyksen toimintaan vaikuttaa myös GPS laitteen sijainnin perusteella mitattu nopeus. Hälytystä ei anneta jos nopeus ylittää 3kmh, koska koira on silloin todennäköisesti esimerkiksi autossa.

Tracker laitteet:
Seisontahälytyksen liikkeen tason (liikemäärän) raja-arvon määrittäminen:
- Aseta 3 sekunnin seuranta päälle ja odota kunnes koiran paikkatieto alkaa päivittymään livepalvelun kautta
- Odota kunnes koira pysähtyy ja jää seisomaan paikalleen
- Avaa karttanäkymän alareunasta koiran tilatiedot valikko vetämällä se sormella ylös ja auki kokonaisuudessaan
- Tarkista sen hetkinen liikemäärän arvo tuon kohteen tilatiedot valikon kohdasta: "Liikkeen taso"
- Esim. jos kohteen tilatiedot näkymässä, kohdassa "Liikkeen taso" tuo arvo vaihtelee 0-3 välillä silloin kun koira on paikallaan eikä liiku, aseta Seisontahälytyksen "Liikkeen taso" arvoksi 4

Ultracom laitteet ja Tracker Active:

- Seisontahälytys perustuu tiettyyn metrirajaan ja aikaan. Esimerkiksi jos asetat etäisyydeksi 15 metriä ja ajaksi 20 sekuntia, niin koiran pysyessä 15 metrin rajan sisällä 20 sekunnin ajan, lähtee käyttäjälle hälytys koiran seisonnasta.

- Seisontahälytys voi tulla uudelleen, kun koira on liikkunut asetetun etäisyyden ulkopuolelle (esimerkissä 15 metriä) ja pysähtyy seisomaan uudelleen asetetun seisonta-ajan (esimerkissä 20 sekuntia).

- Seisontahälytyksen metrimäärä ei vaikuta siihen, että kuinka kaukana koira voi olla käyttäjästä.


Se miten pitkään puhelin soittaa hälytysääntä (vai soittaako ensinkään) tai miten se näyttää sovelluksen antaman ilmoituksen (tai näyttääkö ensinkään), riippuu puhelimesi asetuksista:
iOS - ohjeet ilmoitusasetusten muuttamisesta
Android - ohjeet ilmoitusasetusten muuttamisesta


Haukkuhälytys

Avaa päävalikko -> Asetukset -> Haukkuhälytys (ON/OFF)

- Haukkuhälytystä ei aseteta yksittäiselle GPS laitteelle, vaan valitaan onko haukkuhälytys päällä sovelluksessa vai ei
- Kun haukkuhälytys on päällä, saat hälytyksen kaikilta koirilta, jotka ovat sinulla seurannassa sillä hetkellä
- Jos et halua haukkuhälytystä joistakin ryhmistä, niin sulje niiden seuranta

Haukkuhälytys aktivoituu koiralle, jos se on ollut haukkumatta 15min ajan ja alkaa sen jälkeen haukkua


HUOM!
Kun otat käyttöön tai poistat käytöstä mitä tahansa hälytystä, varmista, että sovelluksella on yhteys Tracker Live -palveluun

"Haukkuhälytysraja" asetus määrittää, kuinka monta haukkua minuutissa tarvitaan, jotta "Haukkuhälytys" aktivoituu, ja "Haukkuhälytysrajaa" hallinnoidaan "Koiraprofiilin" asetusten kautta
 Pro-tila


Avaa päävalikko -> Asetukset -> Pro-tila -> seuraavat asetukset ja toiminnot avautuvat sen alapuolelle:

(klikkaa haluamaasi aihetta)


Kieli
- Voit valita sovelluksen käyttöön puhelimen kielen tai jonkun 12 muusta kielestä
Pidä näyttö päällä
- Pidä näyttö päällä (ohittaa puhelimen/tabletin omat näytön sammuttamista koskevat asetukset)
Yksiköt
- Mittayksiköt
(Metrijärjestelmä tai Yhdysvaltalaiset yksiköt)

- Koordinaattien muoto
(8 eri esitystapaa koordinaateille)

- Suuntakulmien yksikkö
(5 eri esitystapaa suuntakulmille)
Tiedot kartalla
- Tähtäimen ja mittaviivojen piilotusaika
(1-10sek, vapaavalintainen tai ei piiloteta)

- Näytä mittaviivat
(näytetään etäisyys kohteesta kartan keskipisteessä olevan kursorin koordinaatteihin)

- Näytä suuntakulmat mittaviivoissa

- Etäisyysympyrät
(tarkimmalla kartalla 5 metrin välein ja maailmankartalla jopa 2000km välein)

- Mittakaavajana
(näytetään kartan vas. yläkulmassa)

- Kartan keskipisteen koordinaatit
(näytetään kartan vas. yläkulmassa)
Näytä uudet viestit automaattisesti
- Näytä uudet viestit automaattisesti (ryhmien pikaviestit)
Kaikki karttanapit
Voit valita seuraavat karttanapit näytettäväksi kartalla
Voit kartalla painaa karttanappia pidempään sormella ja siirtää sitä

- "Avaa päävalikko"
(oletuksena kartan vasemmassa alakulmassa)

- "Käännä GPS päälle/pois"
(oletuksena kartan oikeassa alakulmassa)

- Kompassi
(oletuksena kartan oikeassa yläkulmassa)

- Kohteet
(oletuksena kartan oikeassa alakulmassa)

- Vaihda näkymää oman paikan ja seurattavan kohteen välillä
(oletuksena näytön oikeassa alakulmassa)

- Zoomaa sisään
(asettuu valittaessa näytön oikeaan reunaan)

- Zoomaa ulos
(asettuu valittaessa näytön oikeaan reunaan)
Kohteiden ulkonäkö
- Laitteiden symbolien koko
(valittavissa 7 eri kokoa)

- Karttamerkintöjen symbolien koko
(valittavissa 7 eri kokoa)

- Kohteiden nimen koko
(valittavissa 7 eri kokoa)

- Kohteen hännän leveys
(valittavissa 5 eri kokoa)

- Automaattinen kohteen koko
(kohteiden symbolien koko mukautuu karttaa zoomatessa)

- Haukkuanimaatiot
(koiran symboli animoidaan kun koira haukkuu)
Kohteiden häntien pituus
- Oma paikka = oletuksena 1h
(valittavissa: "Ei häntää", 1min -> 1pv tai vapaavalintainen pituus)

- Paikannuslaitteet = oletuksena 2h
(valittavissa: "Ei häntää", 10min -> 1pv tai vapaavalintainen pituus)

- Kaverit = oletuksena 10min
(valittavissa: "Ei häntää", 1min -> 1pv tai vapaavalintainen pituus)

- Poropannat = oletuksena 7pv
(valittavissa: "Ei häntää", 1pv -> 28pv tai vapaavalintainen)Uusia toimintoja ja asetuksia muualla kuin Asetukset-valikossa:


Karttamerkinnät
- Karttamerkintä -valikossa voi valita pitkään painamalla monta merkintää, jos haluaa esim. poistaa useamman karttamerkinnän samalla kertaa
Karttatiilien lataus
- On mahdollista kytkeä karttatiilien lataus pois päältä Kartat -valikossa
(Karttatiilien lataus sallittu/kielletty)
Turvaominaisuudet
- "Juna lähistöllä" -hälytykset on valittavissa käyttöön "Safety" -valikossa
Lisätietoa paikannettavasta kohteesta
Kun vedät ylös ja avoimeksi kartan alareunan valikon, näytetään koiran GPS laitteen normaalistikin näkyvien tietojen lisäksi myös:

Hännän matka
- Kartalla näytetään koiran piirtämän jäljen/hännän pituus

Hännän matkan lisäksi paikannettavasta kohteesta piirtyy kartalle myös ns. haukkujälki
- Koiran piirtämässä jäljessä/hännässä käytetään paksumpaa viivaa silloin kun koira haukkuu
Kartan alareunan kiintopiste/waypoint painike
- Valikkoon tulee uusi toiminto: "Pikapaikkapiste omaan sijantiin"
(tallentaa kiintopisteen/waypoint kartalla sillä hetkellä näkyvän kursorin koordinaateilla)
Voit luoda uusia pikapainikkeita karttanäkymään
- Paina sormella pidempään mitä tahansa päävalikossa (tai esim. Kartat -valikossa) näkyvän valikkotekstin kuvaketta
- Saat luotua siitä uuden pikapainikkeen ja siirrettyä sen karttanäkymään
- Jos haluat poistaa luomasi uuden pikapainikkeen: Paina sitä pidempään sormella ja siirrä karttanäkymän keskellä näkyvän roskakorin päälle

Esimerkiksi:

Jos haluat nopeamman tavan avata Karttamerkinnät valikon:

- Avaa päävalikko
- Napauta: Kartat
- Paina pidempään sormella "Karttamerkinnät" kohdan kuvaketta
- Siirrä kuvake kartalle

Tämän jälkeen voit käyttää juuri luomaasi uutta pikapainiketta avataksesi nopeasti Karttamerkinnät -valikon