Tracker App - Avancerade funktioner och Pro-mode

Avancerade funktioner

Meny med information om hundar

Du kan se mer information om ditt mål och de inställningar som du kan ändra genom att trycka eller svepa uppåt på bottenmenyn längst ner i kartvyn (bredvid hundens ikon).

Skallantal X(Y)
X = hundens skallfrekvens (skall/minut) under den senaste minuten.

(Y) = hundens tillfälliga skallfrekvens (skall/minut), som beräknas från det senaste spårningsintervallet från Ultracom enheter och från de senaste 10 sekunderna från Tracker enheter.

 

Precis som i en bil, var hastigheten visas i kilometer i timmen och inte hur många meter som har förflyttats mellan två avläsningar av hastighetsmätaren, gäller detta även för hur den frekvens som hunden skäller i det ögonblicket som visas i Hundinfo menyn.

 

- Om avläsningen (Y) för tillfället är större än X betyder det att hunden just har börjat skälla.

- Om (Y)-avläsningen varierar och ibland är större än X och ibland mindre, betyder det att hundens skällande blir mer eller mindre frekvent.

- Om (Y)-avläsningen är 0 och det finns något i X-avläsningen betyder det att hunden inte längre skäller, men att den har skällt under den senaste minuten.

Total skalltid i hundens uppgifter
Räknar antalet minuter som hunden har skällt.

Om hunden har skällt i t.ex. 10 sekunder räknas den totala skalltiden som en hel minut.

Vägmätaren i hundens data
Anger den sträckan, som beräknats av GPS-enheten, som den rört sig:

- I Tracker enheter, med undantag för Active, mäts sträckan när hunden har rört sig mer än 100 meter. Om hunden cirklar eller och gör kurvor inom 100 meter, räknas inte.

- Sträckan simulerar arbetsavståndet mellan mätpunkterna på rutten som presenteras i älgprovsreglerna. Det vill säga, den mäter hundens gång i terrängen, inte hur många meter hunden har sprungit.

- I Ultracom enheter mäts sträckan när hunden har rört sig mer än 8 meter och GPS-positioneringen är stabil. Den filtrerar därför bort om hunden snurrar eller gör små kurvor, samt GPS-fel.

Spåsträcka (xx) 
Anger hur långt spåret som ritas på skärmen är. Hur lång spår som visas beror på tiden i spårlängdsinställningarna som användaren har valt. Avståndet beräknas genom varje spårningsintervall, dvs. noggrannheten beror på frekvensen av GPS-positioneringen och hur exakt den har varit.

Skall på spar (xx)
Anger hur mycket verklig skalltid som varit i det röda spåret, som ritats på skärmen. Den beräknas utifrån den inställningen som användaren har valt. Tiden beräknas genom varje spårningsintervall, dvs. noggrannheten beror på frekvensen av GPS-positioneringen och hur exakt den har varit. 
Funktionen "Mät ruttinformation" (hastighetsmätarikonen)

Ruttlängd

 

Är sträckan mellan start- och slutpunkterna som användaren markerat på rutten.

 

Detta sträcka är i synnerhet alltid längre än den som GPS-enheten beräknar, eftersom sträckan baseras på alla ankarpunkter och inte på hundens gång .


Maximalt avstånd
Avståndet från den startpunkt som användaren markerat till den längst bort belägna punkten på rutten.

Om du granskar hundens sök, visas längsta avståndet hunden varit på.


Maximal avvikelse
Beräknar hur mycket hunden avvikit från den märkta start- och slutpunkten.

Om hunden till exempel rör sig med föraren, kan man utifrån detta uppskatta hur vitt hunden söker.

Skalltid
Skallminuter beräknade av GPS-enheten, se "Total skalltid".

Minuter utan skall
Antalet minuter som hunden inte skällt.
Områdesalarm, Ståndalarm och Skallalarm

Tracker GPS-enheten övervakar larmen självständigt, även i situationer då appen är stängd.

 

- Larmet fungerar oberoende av den inställda spårningsintervallet. Det fungerar även när du inte har någon annan pågående spårning via Tracker Live aktivt samtidigt, förutom områdesalarmet.

- I de nya GPS-enheterna sker larmet via dataförbindelsen som ett Push-meddelande, dvs. det fungerar även om Tracker-applikationen är stängt.

 

När ett larm aktiveras visas det i på telefonens hemsida, där du kan dra åt sidan meddelandet för att stoppa larmet och genom att klicka på den, öppnas kartvyn.

 

Du hittar Områdesalarm och Ståndalarm i enhetens inställningsmeny:

- Öppna huvudmenyn

- Öppna: Enheter

- Tryck på namnet på den enhet som du vill ställa in ett larm för.


Områdesalarm

 - Det valda området är cirkulärt, så välj områdets radie (avståndet från cirkelns centrum till dess ytterkant).

- Välj var du vill placera centrum för detta område ("från enhetens nuvarande postion", "kursören" eller "Från din egen nuvarande position").

- Därefter väljer du tidsintervallet för när halsbandet ska kontrollera statusen för områdeslarmet och vid behov skicka ett larm till din telefon om halsbandets position överskrider den yttre gränsen för det område som du har valt.

- Det kortaste intervallet som kan väljas är 1 minut, så när du har ställt in larmet kan det första larmet komma till din telefon om 1 minut (tidigast).


Ståndalarm

Ståndlarmets funktion är baserad på, enhetens position och hur snabbt den rör sig. Om hastigheten är högre än 3 km/h utlöses larmet inte, eftersom hunden sannolikt då befinner sig i bilen.

Tracker enheter:
Gränsvärdet på rörelsenivån för ståndalarm:
 - Aktivera 3 sekunders spårningsintervall och vänta tills hundens platsinformation börjar uppdateras via live-tjänsten.

- Vänta tills hunden stannar och förblir stående.

- Öppna menyn med information om hundens status på bottenmenyn i kartvyn genom att dra upp den med fingret och öppna den helt.

- Kontrollera dess aktuella rörelsevärde i statusinformationen för det aktuella målet: "Rörelsenivå"

- Om till exempel målets statusinformation visas och värdet under "Rörelsenivån" varierar mellan 0-3 när hunden står stilla och inte rör sig, ställ in ett nytt värde till 4.

Ultracom enheter and Tracker Active:
 - Ståndlarmet är baserat på en specifikt gränsvärde i meter och tid. Om du till exempel ställer in avståndet på 15 meter och tiden till 20 sekunder, får användaren ett larm om att hunden står stilla om hunden stannar inom 15-metersgränsen i 20 sekunder.

- Ståndlarmet kan komma igen när hunden har rört sig utanför det inställda avståndet (i exemplet 15 meter) och slutar stå igen under den inställda tiden för stående (i exemplet 20 sekunder).

- Antalet meter för det ståndlarmet påverkar inte hur långt hunden kan befinna sig från användaren.

Hur länge telefonen larmar (eller spelar upp ett larm överhuvudtaget) eller hur den visar ett meddelande för detta larm (eller visar det överhuvudtaget) beror på telefonens inställningar.


Ändra notisinställningar på iPhone
Styra aviseringar på Android


Skallalarm
Öppna huvudmenyn -> Inställningar -> Skallalarm (ON/OFF)

 

- Skallalarmet är inte inställt för en enskild GPS-enhet, utan du väljer om skallalarmet ska vara ON eller OFF på den app du använder.

- När skallalarmet är på ON, får du ett larm från alla hundar som du övervakar vid det tillfället.

- Om du inte vill ha ett skallalarm från vissa grupper, kan du koppla ifrån dessa grupper.

 

Skallalarmet aktiveras för hunden om den inte har skällt på 15 minuter och sedan börjar skälla.

 

OBS!

När du aktiverar eller inaktiverar ett larm, måste du se till att appen är ansluten till Tracker Live tjänsten.


Pro-mode

När du trycker på Pro-lägesknappen öppnas följande inställningar och funktioner under den:

(klicka på önskat ämne)


Språk
- Du kan välja ett av de 12 språken i appen.
 
Skärmsläckare på/av
- Håll skärmen på (åsidosätter telefonens/surfplattans egna skärminställningar)
 
Enheter
- Måttenheter
(metriska eller amerikanska enheter)

- Koordinatformat
(8 olika format för koordinater)

- Enhet för kompassvinklar
(5 olika format för kompassvinklar)
 
Kartinformation
- Timeout för kursör och mätlinjer
(1-10 sekunder, anpassad eller inte dold)

- Visa mätlinjer
(visar avståndet från punkten på markören i mitten av kartan)

-Visa kompassvinklar på linjen

- Visa avståndscirklar
(på den mest exakta kartan med 5 meters mellanrum och på världskartan upp till 2000 km från varandra)

- Visa avståndslinje
(visas i kartans övre vänstra hörn)

- Visa koordinater på hårkorset
(visas i kartans övre vänstra hörn)
 
Öppna chattmeddelanden automatiskt
- Visa nya meddelanden automatiskt (meddelanden i grupper)
 
Genvägar på kartan
Du kan välja att följande kartknappar ska visas på kartan
Du kan också trycka på + håll ned kartknapparna som visas på kartan för att flytta dem

- "Öppna huvudmenyn"
(som standard i det nedre vänstra hörnet av kartan)

- "Slå på/stänga av GPS"
(som standard i det nedre högra hörnet av kartan)

- Kompass
(som standard i det övre högra hörnet av kartan)

- Mål
(som standard i det nedre högra hörnet av kartan)

- Växla vy mellan din plats och målet du spårar
(som standard i det nedre högra hörnet av skärmen)

- Zooma in
(som standard i det nedre högra hörnet av kartan)

- Zooma ut
(om standard i det nedre högra hörnet av kartan)
 
Utseende mål
- Ikonstorlek på kartan
(7 olika storlekar att välja mellan)

- Vägpunkternas storlek på kartan
(7 olika storlekar att välja mellan)

- Målnamnets storlek
(7 olika storlekar att välja mellan)

- Målets spårbredd
(5 olika storlekar tillgängliga)

- Justera målstorleken automatiskt
(storleken på målikonen justeras när du zoomar in på kartan)

- Skallanimation
(hundsymbolen är pulserar när hunden skäller)
 
Ställ spårlängd på GPS-enheter
- Min position = 1h som standard
(urval: "Inget spår", 1min -> 1 dag eller valfri längd)

- Spårningsenheter = 2 timmar som standard
(urval: "Inget spår ", 10min -> 1 dag eller valfri längd)

- Vänner = 10 min som standard
(urval: "Inget spår", 1min -> 1 dag eller valfri längd)

- Renhalsband = 7 dagar som standard
(urval: "Inget spår", 1d -> 28d eller valfritt)


Nya funktioner och inställningar utanför Inställningar menyn:


Vägpunkter
- I Vägpunktsmenyn kan du t.ex. välja och ta bort flera vägpunkter samtidigt
 
Tillåt nedladdning av kartrutor
- Det är möjligt att slå PÅ/AV nedladdningen av kartrutor i kartmenyn
 
Säkerhetsfunktioner
- "Tåglarm" finns i "Safety"-menyn .
 
Ytterligare information om det spårade målet
När du drar uppåt och öppnar bottenmenyn på kartan, förutom den normalt visade informationen på din hunds GPS-enhet, är följande också tillgängligt:

Spårlängd
- längden på spåret som hunden rört sig visas på kartan

Förutom "Spårlängden" indikerar spårfärgen och bredden när hunden skäller
– En tjockare linje ritas när hunden skäller
 
POI (point of interest, intressepunkt)/Vägpunkt-ikon längst ner på kartan
- En ny funktion är tillgänglig via POI/vägpunkt-ikonen längst ner på kartan: "Snabb punkt på min position"
(Spara en POI/vägpunkt på koordinaterna där kartmarkören befinner sig vid tillfället)
 
Du kan skapa genvägar på kartan
- Tryck och håll ned på valfri ikon i huvudmenyn
(eller i kartmenyn, till exempel)
- Du kan skapa en ny ikon som kan placeras på kartan
- För att ta bort en genväg som du skapade: Håll ner ikonen och flytta den till papperskorgen, som kommer upp i mitten på kartavyn

Exempel:

Om du vill ha en genväg till dina vägpunkter:

- Öppna huvudmenyn
- Tryck på: Kartor
- Tryck och håll fingret på ikonen för menyalternativet "Vägpunkter".
- Flytta den nya genvägen för vägpunkter till en önskad plats på kartan