R10-serien og Avius - Ofte stilte spørsmål

R10 OG R10 HYBRID

Jeg har et problem med å legge til R10 Hybrid-enheten i Tracker-appen min?

Først oppdaterer du Tracker-appen til siste versjon fra telefonens markedsplass (Play Store eller Apple App Store. Oppdateringen kan gjøres ved å søke etter Tracker og trykke på "oppdater"-alternativet hvis en er tilgjengelig).

 

Pass på at blått lys blinker på VHF-mottakeren én gang i sekundet. Hvis det blå lyset blinker to ganger i sekundet, trykk og hold nede pilknappen på mottakeren til enheten blinker grønt, slipp knappen og det blå lyset vil begynne å flimre en gang i sekundet.

 

Åpne telefonens innstillinger og velg "applikasjoner", derfra velger du Tracker app og går til apptillatelser. Gi tillatelse til appen til alltid å bruke din egen plassering.

 

Gå tilbake til innstillingsmenyen på telefonen og åpne telefonens egne Bluetooth-innstillinger. Koble mottakeren til telefonen ved hjelp av telefonens egen Bluetooth-meny.

 

Åpne Tracker-appen og gå til enheter-menyen og prøv først å legge til VHF-mottakeren i appen. Hvis du fortsatt ikke kan koble til mottakeren, prøv å starte telefonen på nytt og prøv å legge til enheten igjen.

 

Etter at du har lagt til mottakeren i appen, legger du halsbåndet til appen på den samme enhetens meny.

 

Mer informasjon om tilkobling av enheter på telefonens Bluetooth finner du på Android her og for Apple her
 

Hvordan kan jeg utvide mitt Ultracom Global SIM-kortabonnement?

Du mottar en SMS når abonnementet ditt på Global SIM-kort for Ultracom-enhet utløper. Du kan fortsette abonnementet ditt på Global SIM-kort fra vår nettbutikk. Det anbefales at du fortsetter abonnementet før perioden slutter.

Slik tilbakestiller du til fabrikkinnstillinger på Ultracom R10-enheten (tilbakestille adminbruker).

Åpne hovedmenyen i appen og velg «Enheter»  -> velg enheten din og velg Søppelbøtteikon i menyen. Dette vil fjerne enheten fra menyen og sende en kommando om tilbakestilling av fabrikkinnstillinger til enheten.

 

Kan jeg endre Ultracom R10 SIM-kortet, og hva er kravene til mobilabonnementet?

Ultracom R10 leveres med et forhåndsinstallert Ultracom Global SIM-kort. Kortet har alle de nødvendige funksjonene for enheten. Kortet er forbudt å endre og kan annullere garantien.

 

Lyser det røde eller grønne LED-lyset på R10-enheter kontinuerlig?

Hvis et rødt LED-lys lyser kontinuerlig, kan det indikere at enheten ikke klarer å tilkoble nettverket (sørg for at SIM-kortet har abonnement. Du kan sjekke dette ved å åpne appens hovedmeny -> enheter -> velg enheten din og sørg for at den har SIM-abonnementet).

Hvis et grønt lys lyser kontinuerlig, er enheten i en fabrikktilstand og venter på en administrator. Legg enheten til appen din ved å åpne hovedmenyen -> velg enheter og legg til. Det grønne LED-lyset skal slutte å lyse etter noen par minutter. 

 

Hvis du trenger hjelp, kontakt kundestøtten vårt.

 

Min R10-enhet svarer ikke på telefonsamtaler (bjeffhørsel fungerer ikke)?

Den som ringer må være adminbrukeren for enheten eller så må anrop til enheten tillates fra enhetens innstillinger. Tillat anrop i appen på enhetens innstillinger (hovedmeny -> enheter -> velg enheten).


Sørg for at nummeret som ringer enheten ikke er et «privat nummer». Telefonnummeret som foretar anropet skal være synlig for R10-enheten.
 

Mine R10-enheter gjøsansmikrofon er for sensitiv eller ikke sensitiv nok?

Adminbrukeren for enheten kan justere sensitiviteten for barkmikrofonen.

 

Sørg for at enheten er slått på -> åpne appen og åpne hovedmenyen -> velg «Enheter»  -> velg enheten din og velg «barkjustering». Høy verdi vil gjøre mikrofonen mer sensitiv og lavere verdi vil gjøre mikrofonen mindre sensitiv.
 

Mitt admintelefonnummer for er endret og jeg er ikke lenger admin for R10-enheten?

R10-enheten skal alltid være tilbakestilt til fabrikkinnstillinger før du endrer admintelefonnummeret (R10-enheten er låst til admintelefonnummeret). Hvis du ikke har tilgang til ditt forrige telefonnummeret slik at du kan tilbakestille enheten, kontakt Tracker-service. Send et bilde av ID-merket på den første siden i bruksanvisningen, slik at vi kan sørge for at du er eieren av enheten, og at vi kan tilbakestille enheten.

AVIUS

Hvordan frigir jeg AviusINK for min Avius-enhet (frigi Bluetooth-tilkobling)? 

Avius VHF-mottaker kan festes til èn mobilenhet om gangen via Bluetooth. 

 

Tracker-app: åpne hovedmenyen og velg «Enheter» -> velg VHF-mottakeren og velg «Fjern enhet» (Søppelbøtteikon). Dette frigir Bluetooth-tilkoblingen mellom mobilenheten og VHF-mottakeren.

 

Jeg klarer ikke å koble til min Avius VHF-mottaker.

Sørg for at VHF-tilkoblingen er slått på (det lille VHF-mottakerikonet på kartvisningen er grønn). Hvis ikonet er grått, trykk på ikonet og vent for at det blir grønt. Sørg for at mobilenhetens Bluetooth er slått på.

Hvis du fortsett ikke kan koble til enheten, kan du prøve å endre tilkoblingsmetoden til VHF-mottakeren ved å trykke tilkoblingsknappen (knappen med runde piler) til VHF-mottakerenheten i omtrent seks sekunder. VHF-mottakeren vil blinke grønt for å informere brukeren at Bluetooth-modusen endrer. Slipp knappen og vent til enheten starter på nytt.

Etter Bluetooth-modusen er endret, vil det blå LED-lyset på VHF-mottakeren blinke to ganger per sekund til tilkoblingen er opprettet på telefonen, etterpå vil lyset blinke èn gang per tredje sekund. Husk at etter du har endret Bluetooth-modusen må du frigi AviusLINK og tilkoble enheten på nytt.

 

Tracker-app: åpne hovedmenyen og velg «Enheter» -> velg VHF-mottakeren og velg «Fjern enhet». Dette frigir Bluetooth-tilkoblingen mellom mobilenheten og VHF-mottakeren. Nå kan du prøve å legge enheten til i menyen «Enheter»

 

Husk! Hvis du fortsatt ikke kan koble til VHF-mottakeren, kontakt vår kundestøtte.

 

Jeg klarer ikke å koble til min Avius-bånd.

Sørg for at AVIUSLINK på Tracker-appen er slått på og Bluetooth-tilkoblingen på mobilenheten er slått på. AviusLINK kan slås på fra øverst på kartskjermen, ved å klikke på det lille Avius VHF-mottakerikonet (ikonet skal bli grønn).

 

Når du legger båndet til appen, sørg for at båndet er utenfor og tilkoblet satellittene (det grønne LED-lyset på båndet skal blinke èn gang per tredje sekund). Sørg også for at du legger enheten til ved å bruke det riktige ID-nummeret. Båndets ID-nummer finner du på første side i bruksanvisningen eller under bånddelen på en annen etikett.

 

Hvis du fortsatt har problemer med å legge båndet til appen, kontakt vår kundestøtte.

 

Min Avius-enhets barkmikrofon er ikke sensitiv nok? 

Adminbrukeren for enheten kan endre mikrofonens sensitivitet.

 

Åpne appens hovedmeny og velg «Enheter» -> velg enheten din og velg «Bark-sensitivitet». Juster sensitiviteten opp for å gjøre mikrofonen mer sensitiv og ned hvis du vil justere mikrofonen mindre sensitiv til lyder.