Active - LED-lys og hva de betyr


Blå LEDGrønn LEDRød LED
Skru enheten på


Lyset forblir på og enheten vibrerer = enheten slås på.


Mens enheten er I bruk

Lyset blinker = søker etter mobildatanettverk.
 


Lyset blinker = enheten har funnet nettverket og satellittene.

 

Enheten er klar til bruk.

Lyset blinker en gang i 3 sekunder = enheten søker etter satellitter.

 

Lyset blinker én gang per 0,5 sekunder = lavt batterinivå, lad opp batteriet.
Slår av enheten

Lyset forblir på og enheten vibrerer = enheten slår seg av.
Lading av enheten

Lading av enheten Lyset blinker = enhetens batteri er skadet. Ikke bruk enheten og kontakt Tracker-tjenesten.

 

Merk! Ta med enheten til et varmt sted for lading og la den varmes opp en stund før du kobler den til laderen.

Lyset forblir på = enheten er fulladet.

 

MerkBatteriet må lades minst hver tredje måned. Lang lagring uten lading kan skade batteriet.
Lyset forblir på = enheten lader.