Active - LED-lampor och vad de betyder


Blå LEDGrön LEDRödLED
Vid uppstart


Lyser kontinuerligt och enheten vibrerar  = enheten startar.


Vid bruk:

Blinkar= söker nät.

Blinkar= enheten har kopplat upp och hittat satelliter.

Enheten är klar att användas. 
Blinkar en gång var tredje sekund =enheten söker satelliter

Enheten blinkar med 0,5s mellanrum = svagt batteri. Ladda batteriet. 
När enhetens stängs


Lyser kontinuerligt och enheten vibrerarenheten släcks.
När man laddar
Blinkar=enhetens batteri är skadat. Enheten får inte användas. Kontakta Tracker service omedelbart.

OBS! För laddning, placera enheten i en varm plats och låt den värmas upp en stund, innan du ansluter den till laddaren
Lyser kontinuerligt = batteriet är fulladdat.


OBS! Batteriet måste laddas minst var tredje månad. Lång lagring utan laddning, kan skada batteriet.
Lyser kontinuerligt = enhetens batteri laddas.