Artemis - Bytte av ekstern antenne og feste av antenneholder

BYTTE DEN EKSTERNE ANTENNE

Vanligvis kan Artemis utvendige antenne skiftes ut eller strammes uten spesialverktøy. Antennen kan skrus av med egne hender og strammes på plass på samme måte. Om nødvendig kan du bestille en ny antenne fra din lokale Tracker-forhandler.
Hvis du merker at manuell stramming ikke føles tilstrekkelig, eller at antennen har løsnet under bruk:
 

  1. Stram for hånd og marker strammepunktet med en strek over skjøten (hvit linje på bildet under)
  2. Stram ytterligere 5 mm, f.eks. med låsetang, holdepunkt (a) og a påfør tilstrekkelig moment på ca. 60 cNm.MONTERING AV ANTENNEHOLDER
Artemis leveres med forhåndsinstallert antennebrakett. Hvis du trenger å bytte ut antennen, vær oppmerksom på at braketten må festes til enheten igjen. Merk! Hvis braketten fjernes, kan enheten eller antennen til enheten bli skadet.


Utgangspunktet
Tre braketten slik at hullet i antennebraketten er på samme side som antennen. Den enkleste måten å tre braketten på er å plassere den under som vist på bildet.
Skyv braketten til nivå med antennespissen og tre antennespissen inn i hullet på braketten.
Skyv braketten helt inn til antennen slik at den er noen centimeter unna antennen.