Artemis - Byte av extern antenn och montering av antennhållaren

BYTA DEN EXTERNA ANTENNEN

Vanligtvis kan Artemis externa antenn bytas ut eller dras åt utan specialverktyg

Antennen kan skruvas av med handkraft och kan också dras åt på samma sätt

 

Om du tycker att manuell åtdragning inte känns tillräcklig eller att antennen lossnar under användning:

 

1. Dra åt för hand och markera åtdragningspunkten med en linje över fogen (vit linje på bilden nedan)

2. Dra åt ytterligare 5 mm, t.ex. med en polygrip vid hållpunkt (a) till ett vridmoment på ca. 60 cNm


 


MONTERING AV ANTENNHÅLLAREN 

  

Artemis levereras med ett förinstallerat antennfäste. Om du behöver byta ut antennen, observera att fästet måste monteras på enheten igen. 

  

Notera! Om fästet tas bort kan enheten eller antennen på enheten skadas. 


 

Utgångspunkt
Sätt på fästet så att hålet i antennfästet är på samma sida som antennen. Det enklaste sättet att sätta på fästet är att placera det som det visas på bilden nedan.
Skjut fästet till antennspetsens nivå och trä antennspetsen i fästets hål
Skjut fästet hela vägen till antennen så att det är några centimeter från antennen.