Tracker App - Tilrettelegging av hendelsesovervåking, f.eks. for hundekonkurranser

1. Sett opp en gruppe for hendelsesovervåking i Tracker-appen som følger:

 • Trykk på "3 prikker"-knappen i nedre venstre hjørne for å åpne Tracker-appens hovedmeny
 • Velg GRUPPER og trykk på "+"
 • Velg "Opprett ny gruppe" og trykk på: OK
 • Angi et navn for den nye gruppen, f.eks. "Hundemesterskap"
 • I gruppemenyen trykker du på navnet på gruppen du la til
 • Trykk på "+" og velg: Tilskuer og "Opprett en deltakelseskode"
 • Velg "Tilskuer" og trykk på: OK

 

2. Send alle begivenhetens tilskuere en deltakelseskode til gruppen:

 • Kopier og annonser seerens abonnementskode til alle deltakere og seere, f.eks. i nyhetsbrevet og på arrangementets nettside
 • Det er ingen satt grense for hvor mange tilskuere det kan være på en gruppe
 • Bli med i hendelsessporing med Tracker. Du kan enkelt bli med når du har lastet ned Tracker-appen fra enhetens appbutikk. 


Slik blir du med i en arrangementsgruppe:

- Trykk på "3 prikker"-knappen i nedre venstre hjørne for å åpne Tracker-appens hovedmeny

- Velg GRUPPER og trykk på "+"

- Velg "Bli med i gruppe" og trykk på: OK

- Skriv inn abonnementskoden for arrangementet vårt (f.eks. ABCDEFG) og trykk på: OK

- Nå er du som tilskuer og du kan følge begivenheten

- Tilskuere til arrangementet er ikke synlige på kartet 

 

3. Send en invitasjon til hundeførerne som deltar i arrangementet om å bli medlem av gruppen:

 • Trykk på "3 prikker"-knappen i nedre høyre hjørne for å åpne Tracker-hovedmenyen
 • Trykk på: GRUPPER
 • Velg gruppen du har opprettet, f.eks. "Hundemesterskap"
 • Trykk på «+» og velg: «Medlemmer» og «Opprett en deltakelseskode»
 • Trykk på deltakelseskoden som er opprettet for gruppemedlemmene og del den med hundeførerne
 • Hundeføreren kan bli med i gruppen på samme måte som tilskuerne (se instruksjoner ovenfor)
 • Hundeførere kan nå legge til hunden sin i gruppen ved å velge i hundens innstillingsmeny: "Legg til i en gruppe"
 • Hundeførerne er nå medlemmer av gruppen, og hundene deres er nå synlige i gruppen
 • Når arrangementet er avsluttet, kan du åpne gruppeinnstillinger og velge: "Slett gruppe"