Hvis VHF-mottaker har problemer med å koble til/holde seg tilkoblet

1. Grunnleggende feilsøking av VHF-tilkoblingsproblemer

Start med å sørge for at Tracker-appen har den nyeste versjonen installert. Du kan installere den nyeste versjonen av appen fra App-/Play-butikken. Instruksjoner for hvordan du gjør det her.

 

Gjenopprett Bluetooth-forbindelsen mellom telefonen og VHF-mottakeren:

Telefoninnstillinger > Bluetooth > VHF-mottaker > på Apple trykk på i-ikonet/på Android trykk på enheten > velg "Koble fra" eller "Glem enhet".

 

Opprett tilkoblingen igjen:

1. Start med å kontrollere at VHF-mottakeren bruker riktig Bluetooth-tilkoblingsmodus. Enhetens blå tilkoblings-LED skal kun blinke én gang i sekundet.

 

Hvis enheten bruker feil tilkoblingsmodus, den blå LED-en blinker to ganger på rad, den kan endres til riktig modus: Trykk og hold nede den nedre Bluetooth-modusknappen på mottakeren til den grønne strøm-LED-en begynner å blinke (ca. 6 sekunder) > Blå LED skal endre modus og begynne å blinke en gang per sekund. (når mottakeren bruker riktig modus, blinker bare én gang og ikke to ganger, er det ikke nødvendig å trykke på Bluetooth-modusknappen under installasjonen.)

 

2. Android: Legg til enheten i telefonens Bluetooth-enhetsliste: Telefoninnstillinger > Bluetooth > Tilgjengelige enheter > VHF-mottaker > "Koble sammen".

 

3. Etter at Bluetooth-forbindelsen er opprettet mellom VHF-mottakeren og telefonen, sørg for at VHF-mottakeren ikke er koblet til noen andre telefoner/apper, VHF-mottaker kan kun kobles til én telefon/app om gangen. Hvis du prøver å legge enheten til en annen telefon, må du fjerne den fra den forrige enheten. Tracker-app > Hovedmeny > Enheter > VHF-mottaker > Fjern.

 

Merk! Hvis VHF-mottakeren fortsatt er koblet til den gamle Ultracom NEXT-appen og appen fortsatt er installert, fjern enheten derfra: Ultracom NEXT > Hovedmeny > Innstillinger > VHF-mottaker > "Slett

 

4. Etter at appen er oppdatert og Bluetooth-tilkoblingen er opprettet i enhetens Bluetooth-innstillinger, fjern VHF-enheten fra Tracker-apps enhetslisten (hvis enheten vises der).

 

Slik sletter du enheten fra appen: Tracker-app > Hovedmeny > Enheter > VHF-mottaker > Trashcan-ikon.

Slik legger du enheten tilbake til appen: Tracker-app > Hovedmeny > Enheter > + ikon > VHF-mottaker.

                      

5. Etter å ha lagt til enheten i enhetslisten, trykk på VHF-knappen i kartvisningen til appen, ikonet skal bli grønt.

 

Hvis tilkoblingen til VHF-mottakeren er i orden, men du fortsatt ikke får plassering fra kragen, prøv å tilbakestille mottakerens landinnstilling. Pass på at halsbåndet og VHF-mottakeren begge er slått på. Tracker-app > Hovedmeny > Enheter > VHF-mottaker > Land > Velg landet som er riktig for deg > Start halsbåndet på nytt slik at endringen finner sted.

2. Ytterligere feilsøking av VHF-mottakerproblemer Apple-enheter

Hvis tilkoblingsproblemene fortsetter, bør du sjekke disse innstillingene fra telefonen:

Slett og installer Tracker-appen på nytt og sørg for at iOS-enhetens egen programvare er oppdatert.

 

- Trykk på "Innstillinger"-knappen på iOS-enheten din.

- Trykk på "Generelt"

- Trykk på "Programvareoppdatering"

- Sørg for at den nyeste Apple-programvareoppdateringen er lastet ned og kjører. Hvis ikke, godta nedlasting og installasjon av den nyeste programvareoppdateringen.

 

Link til Apples egne instruksjoner for oppdatering av iOS-enhetens egen programvare.

 

Se etter appaktivitet i bakgrunnen, dvs. gå tilbake til "Generelt"-menyen i enhetsinnstillingene.

- Trykk på "Bakgrunnsappaktivitet"

- Trykk på "Bakgrunnsappaktivitet" øverst på listen.

- Sørg for at "Wi-Fi og mobildata" er valgt.

– Sørg for at glidebryteren for «Tracker»-appen i listen over apper er grønn (appen har lov til å kjøre i bakgrunnen og nå også tilgang til nettet på mobilnettverket, GPS og andre plasseringstjenester på enheten din).

– Det kan være lurt å også la «Maps»-appen oppdateres i bakgrunnen hvis det ellers påvirker den generelle tilgjengeligheten av posisjonstjenester på enheten din i bakgrunnen.

 

Link til Apples egen veiledning om bakgrunnsappoppdateringer. 

Sjekk den samme innstillingen for bakgrunnsprosesser for hver applikasjon, dvs. gå tilbake til "Innstillinger"-menyen.

- Rull nedover listen til du finner "Tracker".

- Trykk på "Tracker" for å åpne applikasjonsinnstillingene.

- Sjekk at Aktivert er aktivert: "Api-oppdatering i bakgrunnen".

- Hvis den var av, aktiverer du den ved å trykke glidebryteren til grønn.

- Trykk på "Varsler" og sørg for at glidebryteren er grønn under "Tillat varsler" (valgfritt "Lyder" og "Tegn").

- Som standard er "Varslingsgruppering" "Automatisk" og "Alltid (standard)" er valgt under "Vis forhåndsvisning".

 

Sjekk oppdateringsstatusen for dato/klokkeslett, dvs. gå tilbake til menyen "Generelt" i enhetsinnstillingene.

- Trykk på "Dato og tid".

- Pass på at "24-timers klokke" er aktivert og også "Still automatisk".

Denne innstillingen vil påvirke om enheten du bruker bruker samme tidsstempel for dato/klokkeslett som Tracker-serveren. Hvis ikke, kan det hende at synkroniseringen av data mellom enheten din, Tracker-appen eller objektene du sporer ikke fungerer som den skal.

 

Link til Apples egen artikkel hvis du har problemer med automatisk oppdatering av dato/klokkeslett.


Sjekk om "Low Power Mode" er aktivert, dvs. gå tilbake til "Settings"-menyen på enheten din.

- Trykk på "Batteri".

- Hvis du ikke vil at iOS-enheten din skal slå av bakgrunnsprosessene til Tracker-appen (som posisjonstjenester eller nettsurfing) når batteriet er lavt nok, velg "Low power mode" (glidebryter grå = av).

 

Sjekk om enhetens kompass er aktivert, dvs. gå tilbake til "Innstillinger"-menyen på enheten din.

- Trykk på "Kompass".

- Sørg for at "Bruk sann nord" er valgt.

- Link til Apples egen guide om bruk og effekter av kompasset.

 

2. Ytterligere feilsøking av VHF-mottaker problemer Android-enheter

Merk! Disse innstillingene kan være forskjellige avhengig av enhetens merke/modell.

 

Slett og installer appen på nytt:

Telefonens innstillinger > Apper > Tracker > Lagring > Slett data. Avinstaller appen og installer den på nytt.

Tillat plassering i telefonens innstillinger:
 
Telefonens innstillinger > Apper > Tracker > Tillatelser > Plassering > "Tillat alltid".

Tillat ubegrenset batteri- og nettverksbruk:
 Telefonens innstillinger > Apper > Tracker > Batteribruk > "Ubegrenset", "Tillat bruk i forgrunnen" og "Tillat bakgrunnsbruk".

Telefonens innstillinger > Apper > Tracker > Databruk > Bakgrunnsdata > Sett glidebryteren til aktiv.
 

Sørg for at lavstrømsmodus ikke påvirker bakgrunnsaktivitet og apper.
 Telefonens innstillinger > Strømsparingsmodus > Begrens appbruken, vri denne glidebryteren til "av".

 

Hvis ingen av disse fungerer, kan du tilbakestille telefonens nettverksinnstillinger.

Vær oppmerksom på at dette tilbakestiller hver Wi-Fi/Bluetooth-tilkobling, de må legges til på nytt etter dette.
Telefonens innstillinger > Generell kontroll > Tilbakestill nettverksinnstillinger.
 Opprett Bluetooth-tilkoblingen igjen i telefonens innstillinger.

3. Hva skal jeg gjøre hvis denne feilsøkingen ikke hjelper?

Hvis VHF-mottakeren stadig mister forbindelsen/ikke kan koble til appen, bør den sendes inn for service. 


Du kan lese mer om service fra denne lenken.