R10-serien og Avius - LED-lys og hva de betyr


R10-serienEnhetsstatus
Grønn LED
Rød LED
Oransje LED
Enheten slår seg på
Lyser i 3 sekunder
(batterinivået er over 75 %)
Lyser i 3 sekunder
(batterinivået er under 25 %)
Lyser i 3 sekunder
(batterinivået er 25–75 %)
Enheten slår seg av
Lyser i 3 sekunder
(batterinivået er over 75 %)
Lyser i 3 sekunder
(batterinivået er under 25 %)
Lyser i 3 sekunder
(batterinivået er 25–75 %)
Søker etter satellitter
Blinker én gang i sekundet
Blinker én gang i sekundet
(batterinivået er under 25 %)

Normal funksjon
Blinker én gang hvert 3.
sekund
Satellitt- og datatilkobling er oppdaget.
Blinker én gang hvert 3.
sekund (batterinivået er
under 25 %)

Initialisering
Lyser konstant

Førstegangsbruk. Datatilkoblingen er OK, og enheten kan legges til i appen.


Enhetsfeil

Lyser konstant

Enhetsfeil kan f.eks. være manglende SIM-kort eller aktivert SIM-kortlås (det blir spurt om PIN-kode).
Avius-halsbåndEnhetsstatus
Grønn LED
Starter
Lyser i 3 sekunder
Slår av
Lyser i 3 sekunder
Normal
Blinker én gang hvert 3. sekund
Søker etter satellitter
Blinker én gang i sekundet
Satellitter funnet
Blinker én gang hvert 3. sekund
Avius-vertsenhetBluetooth connection
Blå LED
Normal
Blinker hvert 3. sekund
Søker etter tilkobling
Blinker én gang i sekundet


Indication of battery level
Rød LED
Normal
-
Lav
Blinker én gang hvert 3. sekund
Kritisk
Blinker én gang i sekundet


Function
Rød LED
Grønn LED
Starter
(ved lavt batterinivå vil LED-lampen tennes og lyse i 3 sekunder)
Lyser i 3 sekunder
Data mottatt fra halsbåndet

Blinker én gang hvert 3. sekund
Slår av
Lyser i 3 sekunder