R10-serien och Avius - LED-lampor och vad de betyder


R10 serienEnhetens status
Grön LED
Röd LED
Orange LED
Enheten sätts på
Ljuset tänds i 3 sekunder
(batterinivån över 75%)
Ljuset tänds i 3 sekunder
(batterinivån under 25%)
Ljuset tänds i 3 sekunder
(batterinivå 25-75%)
Enheten stängs av
Ljuset tänds i 3 sekunder
(batterinivån över 75%)
Ljuset tänds i 3 sekunder
(batterinivån under 25%)
Ljuset tänds i 3 sekunder
(batterinivå 25-75%)
Söker efter satelliter
Blinkar en gång i sekunden
Blinkar en gång i sekunden
(batterinivån under 25%)

Normal funktionalitet
Blinkar en gång var
tredje sekund
Satellit och dataanslutning funnen.
Blinkar en gång var tredje
sekund (batterinivån under
25%)

Uppstart
Lyser ihållande

Första uppstart, dataanslutning OK ->
Lägg till enhet.


Problem med enheten

Lyser ihållande

Problem med enheten t.ex. inget SIM-kort hittas eller att SIM-kortets lås är aktivt (PIN-kod).
Halsband från AviusEnhetens status
Grön LED
Starta upp
tänds i tre sekunden
Stänga av
tänds i tre sekunden
Normal funktionalitet
blinkar en gång var tredje sekund
Söker efter satelliter
blinkar en gång i sekunden
Satelliter hittades
blinkar en gång var tredje sekund
Värdenhet från AviusBluetooth-anslutning
Blå LED
Normal
blinkar var tredje sekund
Söker efter anslutning
blinkar en gång i sekunden


Signalering om batterinivå
Röd LED
Normal
-
Låg
blinkar en gång var tredje sekund
Kritisk
blinkar en gång i sekunden


Funktion
Röd LED
Grön LED
Starta upp
(om batteriet är nästan urladdat tänds
LED-lampan i tre sekunden)
tänds i tre sekunden
Data mottagna från halsbandet

blinkar en gång var tredje sekund
Stänga av
tänds i tre sekunden