Service kontaktinformation

Innan du bestämmer om din enhet behöver repareras, vänligen läs våra vanliga frågor och prova vår självhjälp för att lösa problemet. Du kan också kontakta vår support om du behöver hjälp att kontrollera om enheten är trasig eller om problemet ligger någon annanstans. 


Det finns också en serviceformulär som du kan fylla i och skriva ut innan du skickar serviceärende till Tracker service. Du kan kontakta vår service genom att skapa en supportförfrågan