Ultracom NEXT – Övergår till Tracker app

Med nya Tracker app, samlas Tracker och Ultracom i samma app där du sömlöst kan följa enheter från Tracker och Ultracom. Du kan nu överföra din kontoinformation från Ultracom Next till Tracker tillsammans med all information avseende markeringar, prenumerationer, grupper och enheter direkt till Tracker app.


Minimikraven för den nya Tracker-appen är Android 6.0 eller Apple iOS 11 eller senare.


INSTRUKTIONER

Eftersom din äganderätt till enheterna och den återstående licenstiden kommer att överföras till Tracker-appen efter migreringen rekommenderas det därför att endast använda Tracker-appen efter att migrering har skett.


VIKTIGT: Om din licenstid löpt ut eller om du redan har ett användarkonto i Tracker app, som har en giltig licens med längre giltighetstid så överförs inte licenstiden från Ultracom Next till Tracker.

 1. Ladda ner och installera nya Tracker appen från Google Play eller Apple App Store.
 2. Öppna appen. Appen kommer att be dig logga in med ditt Google eller Apple -konto.
 3. Du kommer att bli ombedd att ange ditt telefonnummer i appen. Registrera samma telefonnummer som du använder i NEXT (du kan se det registrerade telefonnumret i NEXT profilen).
 4. Tracker appen hämtar automatiskt följande information från ditt NEXT konto:
  • Abonnemang
  • Enheter du äger (obs! Äganderätten till enheten kommer att överföras från NEXT appen, vilket gör dig till sekundär administratör i NEXT)
  • Från din hundens profilinformation: hundens namn och ras
  • Grupper och gruppmarkeringar
  • Dina egna kartmarkeringar
  • Mapplanner kartmaterial

 
Vid behov kan du be om mer information genom att skicka in ett supportärende.