Ultracom NEXT – Övergår till Tracker app

Med nya Tracker app, samlas Tracker och Ultracom i samma app där du sömlöst kan följa enheter från Tracker och Ultracom. Du kan nu överföra din kontoinformation från Ultracom Next till Tracker tillsammans med all information avseende markeringar, prenumerationer, grupper och enheter direkt till Tracker app.


Minimikraven för den nya Tracker-appen är Android 7.0 eller Apple iOS 11 eller senare.


INSTRUKTIONER

Eftersom din äganderätt till enheterna och den återstående licenstiden kommer att överföras till Tracker-appen efter migreringen rekommenderas det därför att endast använda Tracker-appen efter att migrering har skett.


VIKTIGT: Om din licenstid löpt ut eller om du redan har ett användarkonto i Tracker app, som har en giltig licens med längre giltighetstid så överförs inte licenstiden från Ultracom Next till Tracker.

 1. Ladda ner och installera nya Tracker appen från Google Play eller Apple App Store.
 2. Öppna appen. Appen kommer att be dig logga in med ditt Google eller Apple -konto.
 3. Du kommer att bli ombedd att ange ditt telefonnummer i appen. Registrera samma telefonnummer som du använder i NEXT (du kan se det registrerade telefonnumret i NEXT profilen).
 4. Tracker appen hämtar automatiskt följande information från ditt NEXT konto:
  • Abonnemang
  • Enheter du äger (obs! Äganderätten till enheten kommer att överföras från NEXT appen, vilket gör dig till sekundär administratör i NEXT)
  • Från din hundens profilinformation: hundens namn och ras
  • Grupper och gruppmarkeringar
  • Dina egna kartmarkeringar
  • Mapplanner kartmaterial

 
Vid behov kan du be om mer information genom att skicka in ett supportärende.Kan jag använda med Tracker appen e-postadressen till ett annat Apple/Google-användarkonto än det som används av telefonen?
När du loggar in på appen är det enklast att acceptera e-postadressen till samma Apple/Google-användarkonto som telefonen använder, men du kan också trycka på raden "Lägg till ett annat konto" som börjar med ett plustecken och logga in på appen med e-postadressen till ett annat Apple/Google-användarkonto som du använder.
 
Jag får ingen verifieringskod på mitt telefonnummer som skulle behövas för att logga in i appen?
Oftast använder du då en Android-enhet, så:

- Testa om problemet återkommer om du återställer Chrome till standardwebbläsaren
som används av enheten (du kan senare ändra standardwebbläsaren till en annan)
- Kontrollera att Android-enhetens egen programvara och säkerhetsuppdateringar är installerade och uppdaterade
- Googles instruktioner om hur man åtgärdar en installerad Android-app som inte fungerar
- Ge appen Google Play Butik och systemappen Google Play Services åtkomst till textmeddelanden

Tracker-appen ber dig omedelbart att köpa servicetid och öppnas inte i gratis användningsläge? 
1.
Om du loggade in på applikationen med ett Apple/Google-konto, e-postadress och telefonnummer som aldrig har använts med Trackers tjänster -> applikationen öppnas direkt i gratis användningsläge och ber dig inte att köpa användningstid

2.
Om du loggade in på applikationen med ett Apple/Google-konto, e-postadress och telefonnummer som någon gång har använts med Trackers tjänster -> du kan hitta en gammal utgången licens för Tracker-appen och applikationen erbjuder därför möjligheten att omedelbart förlänga dess servicetid

När du bläddrar till slutet av menyn som bad om att förnya den licensen, hittar du en knapp för att hoppa över licensförnyelse och fortsätta använda applikationen i gratis användningsläge

På vissa telefoner kan skärmstorleken eller skärmupplösningen göra att några av knapparna i den nedre raden i slutet av menyn inte passar direkt in i den del av menyn som visas på skärmen, men kommer att visas när menyn rullar hela vägen ner
 
Varför överfördes inte den återstående servicetiden för Ultracom Next till Tracker-appen? 
När du loggar in på Tracker-appen måste du använda samma telefonnummer som du använde med din Ultracom Next -app

Information från Ultracom Next-applikationen hämtas baserat på telefonnumret

Om det behövs kan du trycka på telefonnumret som visas i menyn "Konto" i Tracker-applikationen och fortsätta enligt anvisningarna på skärmen och ersätta det med samma telefonnummer som användes av din Ultracom Next -applikation

När telefonnumren matchar kan du trycka på knappen "Flytta data från Ultracom" som visas i slutet av Tracker-applikationens "Konto"-meny

Om överföringen av data inte lyckas, skicka in ett ärende till Trackers tekniska support och ange följande information från menyn "Konto" i din Tracker-applikation:

- Högst upp, precis under "Konto", en kort serie siffror
- Telefonnummer
- E-postadress för Apple/Google-konto som används av appen

Vi behöver även följande information om användarkontot för UC Next -applikationen:

- Telefonnummer
- E-postadress för Apple/Google-konto som används av appen
 
När jag trycker på "Flytta data från Ultracom" får jag ett meddelande om att ingen information hittades för telefonnumret?
I det här fallet måste Trackers tekniska support kontrollera vilken information som finns på servrarna med det nummer du använder, så skicka in ett ärende och ange följande information från menyn "Konto" i din Tracker-applikation:

- Högst upp, precis under "Konto", en kort serie siffror
- Telefonnummer
- E-postadress för Apple/Google-konto som används av appen

Vi behöver även följande information om användarkontot för UC Next -applikationen:

- Telefonnummer
- E-postadress för Apple/Google-konto som används av appen
 
Efter dataöverföringen visas dina egna eller hundens data två gånger i gruppen - varför?
Om du använder samma namn som du använde i Ultracom Next -applikationen som namnet som visas på kartan i Tracker-applikationen, är det troligt att gruppinformationen nu inte bara visar kontonamnet för Tracker-applikationen utan också kontonamnet för din Ultracom Next-applikation

Om detta händer innan Ultracom Next är helt stängd, se till att din egen Ultracom Next- app är avstängd och inte visas som aktiv i gruppmedlemslistan

Se till att din Tracker-app är på och att gruppprenumerationen är aktiv, i så fall kommer gruppadministratören att se båda kontonamnen i gruppmedlemslistan, dvs det som är aktivt (Tracker-användarkonto) och det som är nedtonat och inte aktivt (Ultracom Next-användarkonto)

Du kan be en av gruppadministratörerna att ta bort det gamla Ultracom Next -kontonamnet från den grupp:
Huvudmeny -> Grupper > Tryck på gruppnamnet > I gruppmedlemslistan tryck på papperskorgsikonen till höger om hundens eller användarens namn

Genom att tillämpa samma princip kan gruppadministratören radera namnet på en hund som lagts till med Ultracom Next -applikationen, om GPS-enheten i fråga är påslagen och tillhandahåller platsinformation via gruppen, kan den andra hunden med samma namn som är en hundprofil under UC Next -applikationen och visas som inaktiv raderas
 
I kartvyn av Trackers applikation finns det kartmarkeringar som jag vill ta bort, men jag vet inte hur jag tar bort dem?
Det finns två alternativ för radering:

1. Kartmarkeringar kan tas bort/raderas permanent från applikationsdata och servern
2. Eller så kan du välja att bara ta bort kartmarkeringen från kartvyn, i vilket fall kartmarkeringen fortfarande sparas i program- och serverdata

Kartmarkeringar som visas i kartvyn kan sparas till exempel som enskilda kartmarkeringar i menyn "Mina vägpunkter":

Öppna huvudmenyn > Kartor > Vägpunkter > Mina vägpunkter > Tryck på skjutreglaget för den relevanta vägpunkten till grått (vägpunkten försvinner från kartvyn)
Öppna huvudmenyn > kartor > Vägpunkter > Mina vägpunkter > Tryck på vägpunktens namn > menyn Inställningar öppnas > tryck på papperskorgen (tar bort vägpunkten från appen och servern)

Om vägpunkten i fråga inte hittades i menyn "Mina vägpunkter" kan den visas i kartvyn:
- via en grupp som du har prenumererat på
- via OmaRiista -tjänst eller Reviiri -tjänst (bara i Finland)
- via Map Planner -kartdesign

I det senare fallet är det inte längre en enskild separat vägpunkt som kan raderas, utan den ingår i Map Planner som en del av kartdesignen som har delats på din telefon eller i en grupp som du prenumererar på

Vid tveksamhet skicka in ett ärende till Trackers tekniska support och ange följande information från menyn "Konto" i din Tracker-applikation:

- Högst upp, precis under "Konto", en kort serie siffror
- Telefonnummer
- E-postadress för Apple/Google-konto som används av appen

Berätta dessutom vad kartmarkeringen heter, och om det är en separat vägpunkt, öppna vägpunktens egen inställningsmeny i applikationen, ta en skärmdump av den och bifoga den till ärendet
 
Jag kan inte lägga till en GPS-enhet som jag äger i Tracker-appen med ägarrättigheter?
Om GPS-enheten inte är påslagen och ansluten till Tracker-servern kan det hända att det inte går att lägga till den i appen

Men om enheten är ansluten till servern och du fortfarande får ett felmeddelande, ta en bild av sidan 1 i manualen om det är en nyare GPS-enhet som kan identifieras med enhets-ID (R10/Avius) eller berätta telefonnumret som används av enheten om det är en äldre GPS-enhet och bifoga informationen till ärendet

Baserat på informationen på fotot hittar vi enheten på Trackers servrar. Ange även följande information från menyn "Konto" i din Tracker-applikation:

- Högst upp, precis under "Konto", en kort serie siffror
- Telefonnummer
- E-postadress för Apple/Google-konto som används av appen