Tracker App - Säkerhetsfunktioner

- "Safety" och "Hund Safety" använder Tracker live-tjänst för att överföra platsinformation (Hund Safety kräver en betald licens)
- "Tåg-larm" -larmet är endast tillgängligt om "Pro-mode" är aktiverat i applikationen (kräver en betald licens)
- Rapportering av vargar kräver en betald licens eller en Tracker Active/ Tracker Bark licens.Safety
Öppna: Huvudmeny -> Inställningar -> Tracker Safety -> "Safety"


Genom att aktivera "Safety" aktiverar du att Tracker användare som befinner sig inom 2 km kan följa dig och du kommer att kunna se deras position på kartan. Din egen position visas anonymt och detsamma gäller för andra användare som har "Safety" på. Du ser helt enkelt en ikon på kartan med texten "Människa" (Ingen annan information tillgänglig eller synlig)

Observera att safetyfunktionen är aktiverad som standard.
Hund Safety
Öppna: Huvudmeny -> Enheter -> Tryck på enhetens namn


När "Hund Safety" -funktionen är på, ser alla jägare som använder Tracker appen och har "Tracker Safety" aktiverad hundar som befinner sig inom en radie på två kilometer.

Du kan också trycka på "Safety text" -valet, som bifogar en notis bredvid hundens ikon (hunden visas anonymt på kartan), i vilken man kan skriva en text, till exempel ”Ta fast hunden”
 
Vargar
Öppna: Huvudmeny -> Inställningar -> Tracker Safety -> "Vargar"


- Ställ "hårkorset" i kartvyn, på den plats var du vill markera och spara vargobservationen.
- Tryck på vägpunkt-ikonen längst ned på kartan
- Välj: "Raportera varg"


Vargobservationen visar nu en vargikon på kartan och i samband med den, syns anmälarens namn och inom parentes syns spårets ålder som uppdateras i realtid.

Ikonen för vargobservationen syns på kartan och fungerar på samma sätt som den spårade hundens hundikon i olika kartnivåer. Vargobservationen kan inte vara längre än 2 km från din plats.

Tryck på ikonen för att se en mer detaljerad information av observationen. Om du har markerat observationen själv, kan den tas bort den genom att trycka på markeringen och välja: "Radera"

Efter 3 dagar försvinner markeringen automatiskt och innan dess anger färgen på ikonen observationens ålder. Under 24h är vargikonen röd, mer än 24h är ikonen gul och 48h är ikonen grå

För att bekräfta någon annans observation, tryck på vargikonen på kartan, i menyn som öppnas finns längst ner i menyn valmöjligheten ”Bekräfta observationen”. Om observationen inte längre är korrekt kan du trycka på: "Neka"

Missbruk av Vargsafetyfunktionen kommer att resultera i uppsägning av kundens användarkonto
 
"Tåg-larm"
Öppna: Huvudmeny -> Inställningar -> Tracker Safety -> "Tåg-larm"


"Tåg-larm" -larmet är endast tillgängligt om "Pro-mode" är aktiverat i applikationen

När det är påslaget visas larm för tåg om det finns ett tåg närmare än 25 km och dess hastighet är minst 25 km/h. Tåg-larm är närvarande endast tillgängliga i Finland och Sverige.