Ultracom Novus och Hund-GPS - Vangliga frågor och svar

Krav på abonnemang i SIM-kortet?
SIM-kortet i Hund-GPS måste kunna skicka och ta emot textmeddelanden, använda mobildata och om användaren vill ringa till halsbandet, måste den ha en samtalsfunktion. PIN-förfrågan måste vara avstängd, på SIM-kortet. OBS! Hund-GPS halsbandet använder ett 2G-nätverk. Den långsammaste mobildataanslutningen räcker till halsbandets SIM-kort.
Enheten startar inte spårningen alls?
Kontrollera att SIM-kortets PIN-förfrågan är avstängd och att SIM-kortet är installerad på rätt sätt i halsbandet. (för korrekt kortinstallation se bruksanvisning som medföljer halsbandet). Om du har bytt ett helt nytt SIM-kort och abonnemang (kolla avsnitt "Krav på abonnemang i SIM-kortet?") testa SIM-kortet först i en telefon. Om den nya kortet använder en annan kopplingspunkt (APN), byt kopplingspunkt till halsbandet (kolla avsnittet "Hur ändrar jag enhetens kopplingspunkt?). Kontrollera att batterierna i halsbandet är fulladdade. Vi rekommenderar att batterierna byts till nya varje år.
Enheten svara inte när jag ringer till det?
Ringaren till enheten måste vara administratör eller TF-lyssnare (tillfällig lyssnare). Administratörer och TF-lyssnare kan man lägga till i programmets Infomeny (endast huvudanvändaren kan lägga till administratörer eller TF-lyssnare). OBS! Observera att TF-lyssnarna nollas, efter att halsbandet stängs. Enhetens SIM-kort måste ha samtalsfunktion. En del abonnemang har bara mobildata / en del surfplattor behöver ingen samtalsfunktion alls. Säkerställ också att uppringningsnumret inte är hemligt och att uppringningsnumret får visas av operatören och telefonen. Nummervisningen ska ställas in på "alltid visa".