G10i - LED-lys og hva de betyr


Grønn LED

Rød LED

Når den er slått PÅ

1. Slå på enheten og ta den med ut (oppstart tar 15 minutter)

2. Grønt og rødt blinker vekselvis = Søker etter nettverk og satellitter

Mens enheten er i bruk:

Når grønt og rødt gjentar følgende sekvens:

1 grønn + 1 rød =

Fant ingen datatilkobling -> Vent og sjekk at enheten har servicetid igjen

1 Grønn + 2 Rød =

GPS / satellitter ikke funnet -> Still inn 15 sekunders sporingsfrekvens og test om nødvendig utendørs på et annet sted

1 Grønn + 3 Rød =

GSM og GPS tapt -> Vennligst vent. Gå til et annet sted. Start enheten på nytt. Sett sporingsfrekvensen til 1 minutt

Blinker med 1 sek intervaller = Enheten har funnet nettverk og satellitter

 

Enheten er i normal driftsmodus

 

Hvis du ikke får noen posisjonsoppdateringer -> Vent

Hvis ingen posisjon er oppdatert i løpet av de siste 5 minuttene: Sett sporingsfrekvensen til 1 minutt

 Hvis dette skjer når enheten er slått PÅ eller mens den er i bruk:

 

Blinker med 0,2sek intervaller =

Kan ikke lese SIM eller SIM-kortet er i feiltilstand

 

Blinker med 2,8 sek intervaller =

Batteriladingen er lav, koble enheten til en lader

 

LED-lampen forblir på eller blinker kontinuerlig =

Feiltilstand -> Vent

Hvis situasjonen ikke endrer seg:

Start enheten på nytt

Hvis omstart ikke hjalp:

Send enheten til service

Når enheten er slått AV

 
 

Lysene forblir på kontinuerlig i 9sek =

Vente

Enheten slår seg av

Mens du lader enheten

Lyset forblir på = Enhetens batteri er fulladet til 100 %

 

1. Du kan koble enheten fra laderen

 

Merk! Hvis enheten ikke skal brukes på lang tid, lad opp batteriet først

Lyset forblir på =

Enhetens batteri lades

 

Blinker med 0,5 sek intervaller =

Feiltilstand under lading av batteriet

 

1. Sjekk lader og ladekabel

2. Koble laderen fra stikkontakten og enheten fra ladekabelen

3. Vent noen minutter og koble deretter til igjen  lader og ladekabel

4. Hvis mulig, test med en annen lader

5. Hvis situasjonen ikke endrer seg: Send enheten til service