G10i - LED-lampor och vad de betyder


Grön LED-lampaRött LED-lampa
När strömmen är PÅ
1. Slå på enheten och ta ut den (starten tar 15 minuter)
2. Grönt och rött blinkar växelvis = Söker efter nätverk och satelliter
När enheten används
När grönt och rött upprepar följande sekvens:
1 grön + 1 röd =
Ingen dataanslutning hittades -> Vänta och kontrollera att enheten har servicetid kvar
1 grön + 2 röd =
GPS / satelliter hittades inte -> Ställ in 15 sekunders spårningsfrekvens och testa vid behov utomhus på en annan plats
1 grön + 3 röd =
GSM och GPS förlorade -> Vänta. Gå till en annan plats. Starta om enheten. Ställ in spårningsfrekvensen på 1 minut
Blinkar med 1 sek intervaller =
Enheten har hittat nätverk och satelliter

Enheten är i normalt driftläge

Om du inte får några positionsuppdateringar -> Vänta
Om ingen position uppdateras under de senaste 5 minuterna:
Ställ in spårningsfrekvensen till 1 minut

Om detta händer när enheten är påslagen eller när den används:

Blinkar med 0,2 sek intervaller =
Kan inte läsa SIM eller SIM-kortet är i feltillstånd

Blinkar med 2,8 sekunders intervall =
Batteriladdningen är låg, anslut enheten till en laddare

Lampan lyser eller blinkar kontinuerligt =
Feltillstånd -> Vänta
Om situationen inte förändras:
Starta om enheten
Om omstart inte hjälpte:
Skicka enheten för service
När enheten är avstängd 

Lamporna lyser kontinuerligt i 9 sek =
Vänta
Enheten stängs av
Medan du laddar enhetenLampan lyser =
Enhetens batteri är fulladdat till 100 %

1. Du kan koppla bort enheten från laddaren

Notera!
Om enheten inte används under en längre tid, ladda batteriet helt först
Lampan lyser =
Enhetens batteri laddas

Blinkar med 0,5 sek intervaller =
Feltillstånd under laddning av batteriet

1. Kontrollera laddaren och laddningskabeln
2. Koppla bort laddaren från vägguttaget och enheten från laddningskabeln
3. Vänta några minuter och anslut sedan laddaren och laddningskabeln igen
4. Testa om möjligt med en annan laddare
5. Om situationen inte förändras: Skicka enheten för service