G10i - FAQ

Sikkerhets- og vedlikeholdsinstruksjoner 
Kontroller alltid tilstanden til huset til enheten før du bruker enheten

Bruke enheten:  Slå på enheten før du fester den til hunden din Lad batteriet umiddelbart etter bruk

Advarsel!  IKKE bruk enheten hvis huset/husene er skadet Fare for eksplosjon!

Enhetslagring:  Oppbevar enheten på et kjølig, tørt sted Den kan rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel og vann.

Ikke oppbevar enheten med et helt utladet batteri Du trenger ikke å tømme batteriet regelmessig for å opprettholde ytelsen Det er best å beholde enheten i lengre tid med et batteri som er minst ca. 50 % ladet
Hvis enheten ikke fungerer 
G10i gir ikke posisjonsoppdateringer:
 • Sjekk at G10i'-servicetiden ikke har gått ut. Du kan sjekke dette fra Tracker App, i enhetens egen innstillingsmeny
 • Fra G10i sin egen innstillingsmeny, velg: "Start enheten på nytt"
 • Bruk 15 sek eller raskere sporingsfrekvens (da vil ikke enhetens egen strømsparingsmodus forstyrre G10i)
 • Er det bitemerker eller andre skader på antennen? -> Du kan bestille en ny antenne fra Tracker nettbutikk som reservedel
 • Hvis G10i ved ekstern undersøkelse ser ut til å være OK -> Er det da kun én bruker som opplever problemene eller hver og en som prøver å spore denne spesielle G10i?
 • Hvis bare én bruker opplever problemet, sjekk at Tracker-appen er oppdatert, appen er online, appen har gyldig lisens og at du kan laste ned kart, og at andre hunder kan spores osv. og hvis alle de tidligere nevnte er ok, så prøv å fjerne denne G10i fra mållisten og legg deretter til igjen, men hvis det ikke hjelper, kontakt Tracker teknisk støtte for ytterligere hjelp

G10i' bjeffealarm (bjeffeteller) virker ikke:
 • Sjekk at halsbåndet ikke er for stramt rundt hundens hals
 • Hvis G10i ikke fanger opp bjeffingen riktig (eller ikke i det hele tatt) og ikke tegner et bjeffespor på kartet -> Juster bjeffedeteksjonsfølsomheten
 • Hvis enheten brukes med en vest/sele, er det første du kan prøve å sette den sensitive innstillingen for bjeffdeteksjon til maks (til den mest følsomme). Hvis enheten ikke registrerer bjeff i det hele tatt: Kontakt Tracker teknisk støtte
 • Hvis du fortsatt har problemer med barketelleren, selv etter at trinnene ovenfor er utført og du også har kontaktet Tracker Teknisk Support -> Da: Kontakt Tracker Service/Vedlikehold
 • Hvis hundens bjeffelyd er mer spesiell og problemet ikke er direkte på enheten, men i hundens stemme, så kan du ta opp hundens bjeffing en stund og sende lydeksemplet til Trackers tekniske støtte, som kan videresende det til Tracker FoU-avdeling for videre undersøkelse

Hvis funksjonsfeilen er alvorlig eller enheten ikke fungerer i det hele tatt:
 • Slå av enheten med strømbryteren og vent ca. 10 minutter og slå deretter på G10i igjen og test hvordan den fungerer
 • Kontroller dekselet til enheten for skade (bitemerker, sprekker osv.) -> Hvis det er det, er vanntettheten til enheten kompromittert: Send enheten til service
 • Hvis ingen LED-lys er på og enheten ikke reagerer på noen kommandoer -> Koble G10i til laderen og la den stå i laderen i 6 timer. Slå deretter på strømmen normalt og test driften av enheten. Hvis problemet vedvarer -> Send enheten for service
Slå av enheten
For å slå av enheten, vri strømbryteren sakte mot klokken 1,5 omdreininger, bruk ikke mindre enn 5 sekunder, men ikke lenger enn 30 sekunder på denne prosessen. Dette er en sikkerhetsfunksjon som skal forhindre uautorisert avstengning av enheten. Enheten kan slås av selv om den er i sanntidssporing. Indikatorlysene kan blinke selv etter at strømmen er slått av i 5-15 sekunder.